Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Xe đạp thể thao Strongman

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [TEAM 28 RACE]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 700 x 25C Trọng lượng xe - (weight) 9,5kg Khung (frame) Nhôm 46 cm Phuộc - (fork) Carbon Thắng - (breaks) Shimano Tiagra Bộ sang số - (derailleur) Shimano 105 Dĩa - (chainring) FSA 3 tầng (50 - 39 - 30) Lip (cassette) Shimano 10 tầng Vành - (rim) Nhôm Shimano Đùm - (hub) nhôm Shimano trước 20 lỗ Đùm sau nhôm Shimano trước 24 lỗ
16600000
18100000
-8%
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [CR1 28"]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 700 x 38C Trọng lượng xe - (weight) 16 kg Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour Thắng - (breaks) Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Dĩa - (chainring) Nhôm 3 tầng Shimano (42 - 34 - 24) Lip (cassette) Shimano 7 tầng Vành - (rim) Nhôm Đùm - (hub) Nhôm 36 lỗ Đùm sau Nhôm 36 lỗ
6100000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [MS1 24]
Xe đạp thể thao
4200000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [M2 26]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 26 x 2.25 Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour XCT có khóa Thắng - (breaks) Dĩa cơ Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Alivio Dĩa - (chainring) Suntour XCT 3 tầng (42 - 32 - 22) Lip (cassette) Shimano 8 tầng Vành - (rim) Nhôm 2 lớp eyelet Đùm - (hub) Nhôm 32 lỗ Đùm sau Nhôm 32 lỗ
9000000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [Passion 26"]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 26 x 1.95 Trọng lượng xe - (weight) 16 kg Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour Thắng - (breaks) Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Dĩa - (chainring) Nhôm 3 tầng Suntour (42 - 34 - 24) Lip (cassette) Shimano 7 tầng Vành - (rim) Nhôm Đùm - (hub) Nhôm 36 lỗ Đùm sau Nhôm 36 lỗ
5600000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - Strongman [CT2]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 26 x 1.5 Trọng lượng xe - (weight) 15.5 kg Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour Thắng - (breaks) Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Dĩa - (chainring) Nhôm 3 tầng Shimano (42 - 34 - 24) Lip (cassette) Shimano 7 tầng Vành - (rim) Nhôm Đùm - (hub) Nhôm 36 lỗ Đùm sau Nhôm 36 lỗ
6000000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [M1 26]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 26 x 2.25 Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour XCM có khóa Thắng - (breaks) Dĩa dầu Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Deore Dĩa - (chainring) Shimano 3 tầng (44 - 32 - 22) Lip (cassette) Shimano 9 tầng Vành - (rim) Nhôm 2 lớp eyelet Đùm - (hub) Nhôm 32 lỗ Đùm sau Nhôm 32 lỗ
11000000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao STRONGMAN [CT1]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 26 x 1.5 Trọng lượng xe - (weight) 15.5 kg Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour Thắng - (breaks) Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Dĩa - (chainring) Nhôm 3 tầng Shimano (42 - 34 - 24) Lip (cassette) Shimano 7 tầng Vành - (rim) Nhôm Đùm - (hub) Nhôm 36 lỗ Đùm sau Nhôm 36 lỗ
5900000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [RoadComp 28"]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 700 x 23C Trọng lượng xe - (weight) 11.5 kg Khung (frame) Nhôm 46 cm Phuộc - (fork) Sắt Tay lái - (handlebars) nhôm Thắng - (breaks) Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Dĩa - (chainring) Shimano 2 tầng (50 - 34) Lip (cassette) Shimano 7 tầng Vành - (rim) nhôm Đùm - (hub) nhôm 32 lỗ Đùm sau nhôm 32 lỗ
8000000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [PRO 28 RACE]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 700 x 25C Trọng lượng xe - (weight) 9,5kg Khung (frame) Nhôm 46 cm Phuộc - (fork) Carbon Thắng - (breaks) Tektro Bộ sang số - (derailleur) Shimano Tiagra Dĩa - (chainring) Shimano 3 tầng (50 - 39 - 30 Lip (cassette) Shimano 10 tầng Vành - (rim) Nhôm Đùm - (hub) nhôm 32 lỗ Đùm sau nhôm 32 lỗ
16600000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [ML 4]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 27.5 x 2.25 Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5") Phuộc - (fork) XCR SR Suntour (RSLO) Thắng - (breaks) Dĩa dầu Shimano Bộ sang số - (derailleur) Shimano Deore 30 tốc độ Vành - (rim) Nhôm 2 lớp eyelet Đùm - (hub) Nhôm Đùm sau Nhôm
15000000
Xe Đạp Online
Xe đạp thể thao - STRONGMAN [M3 26"]
Xe đạp thể thao cao cấp Kích cỡ (size) 26 x 2.25 Trọng lượng xe - (weight) 15kg Khung (frame) Nhôm 7005 (16.5\") Phuộc - (fork) Suntour Thắng - (breaks) Nhôm V thể thao Bộ sang số - (derailleur) Shimano Dĩa - (chainring) Suntour 3 tầng (42 - 34 - 24) Lip (cassette) Shimano 7 tầng Vành - (rim) Nhôm 2 lớp eyelet Đùm - (hub) Nhôm 32 lỗ Đùm sau Nhôm 32 lỗ
6700000
Xe Đạp Online
Chọn địa điểm