Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy giặt Siemens

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Kiểu máy giặt
Khối lượng giặt (Kg)
Tốc độ vắt tối đa (rpm)
Điều kiện lọc khác
Sâu (mm)
Rộng (mm)
Cao (mm)
Máy giặt Siemens WK12D320EE
Mã sản phẩm Siemens WK12D320EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-6 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WK12D320EE
Mã sản phẩm Siemens WK12D320EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-6 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WD14H540EP
Mã sản phẩm Siemens WD14H540EP Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1400 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-7Kg Kích thước bề mặt 842 x 630 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WD14H540EP
Mã sản phẩm Siemens WD14H540EP Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1400 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-7Kg Kích thước bề mặt 842 x 630 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WM16S890EE
Mã sản phẩm Siemens WM16S890EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1600 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-8Kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WM16S890EE
Mã sản phẩm Siemens WM16S890EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1600 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-8Kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WM12S43XEE
Mã sản phẩm Siemens WM12S43XEE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox sơn tĩnh điện màu bạc Công suất giặt 1-8 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WM12S43XEE
Mã sản phẩm Siemens WM12S43XEE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox sơn tĩnh điện màu bạc Công suất giặt 1-8 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WI12S121EE
Mã sản phẩm Siemens WI12S121EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-7 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WD14H54XEP
Mã sản phẩm Siemens WD14H54XEP Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1400 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox sơn tĩnh điện màu bạc Công suất giặt 1-7 Kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WI12S121EE
Mã sản phẩm Siemens WI12S121EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-7 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WD14H54XEP
Mã sản phẩm Siemens WD14H54XEP Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1400 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox sơn tĩnh điện màu bạc Công suất giặt 1-7 Kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WM14Q468EE
Mã sản phẩm Siemens WM14Q468EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1400 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-8 kg Kích thước bề mặt 848 x 598 x 550 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WM14Q468EE
Mã sản phẩm Siemens WM14Q468EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1400 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-8 kg Kích thước bề mặt 848 x 598 x 550 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt Siemens WP12T424EE
Mã sản phẩm Siemens WP12T424EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-6 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp HCM
Máy giặt Siemens WP12T424EE
Mã sản phẩm Siemens WP12T424EE Hãng sản xuất Siemens Germany Loại sản phẩm Máy giặt Siemens Tốc độ vắt 1200 vòng/phút Chương trình hẹn giờ Có Màn hình hiển thị LCD Khóa trẻ em Có Hệ thống tự cân bằng ABS Có Chức năng chống nhăn Có Chất liệu/màu sắc Inox, trắng Công suất giặt 1-6 kg Kích thước bề mặt 842 x 590 x 600 mm
20000000
30000000
-33%
Bếp Gas Bình Minh
Máy giặt siemens WM14Q442
Thông minh, bền và êm cơ iQdrive chăm sóc giặt đặc biệt hiệu quả và hiệu quả. Chương trình giặt cảm biến điều khiển cho phép sử dụng nước hiệu quả với bất kỳ kích thước tải - nhờ nước hoàn hảo Plus. Lưu Với varioPerfect linh hoạt hoặc 65% hoặc 50% năng lượng thời gian. A +++ -20%: rửa hiệu quả hơn 20% so với giới hạn về hiệu quả năng lượng hạng A +++. Chức năng giặt nhẹ nhàng giúp áo quần mềm mại. Tiêu thụ năng lượng hàng năm: 139 kWh / năm. Tiêu thụ nước hàng năm: 9240 lít / năm. Sound quay đi
20500000
HTVina
Chọn địa điểm