Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Hộp mực, trống mực và mực in INK-MATE

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Mực Ink mate Magenta 1000ml
Mực in chuyển nhiệt hiệu Ink-mate của Hàn Quốc, dùng cho máy khổ nhỏ và khổ lớn Mực in chuyển nhiệt là hệ mực nước chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: Vải, gốm sứ, Thủy tinh, PVC, Kim loại trên tất cả các bề mặt phẳng... Thường được dùng trên máy in Epson. chịu được nhiệt độ tối đa 220oC. Hệ mực nước gồm 8 màu (Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light magenta, Light cyan, Light black, Light light black ) Thường dùng cho máy in Epson 4 màu, 6 màu và 8 màu như T50, T60, R23
290000
kontumso.vn
Mực Ink mate Light Cyan 1000ml
Mực in chuyển nhiệt hiệu Ink-mate của Hàn Quốc, dùng cho máy khổ nhỏ và khổ lớn Mực in chuyển nhiệt là hệ mực nước chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: Vải, gốm sứ, Thủy tinh, PVC, Kim loại trên tất cả các bề mặt phẳng... Thường được dùng trên máy in Epson. chịu được nhiệt độ tối đa 220oC. Hệ mực nước gồm 8 màu (Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light magenta, Light cyan, Light black, Light light black ) Thường dùng cho máy in Epson 4 màu, 6 màu và 8 màu như T50, T60, R23
290000
kontumso.vn
Mực Ink mate Yellow 1000ml
Mực in chuyển nhiệt hiệu Ink-mate của Hàn Quốc, dùng cho máy khổ nhỏ và khổ lớn Mực in chuyển nhiệt là hệ mực nước chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: Vải, gốm sứ, Thủy tinh, PVC, Kim loại trên tất cả các bề mặt phẳng... Thường được dùng trên máy in Epson. chịu được nhiệt độ tối đa 220oC. Hệ mực nước gồm 8 màu (Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light magenta, Light cyan, Light black, Light light black ) Thường dùng cho máy in Epson 4 màu, 6 màu và 8 màu như T50, T60, R23
290000
kontumso.vn
Mực Ink mate Cyan 1000ml
Mực in chuyển nhiệt hiệu Ink-mate của Hàn Quốc, dùng cho máy khổ nhỏ và khổ lớn Mực in chuyển nhiệt là hệ mực nước chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: Vải, gốm sứ, Thủy tinh, PVC, Kim loại trên tất cả các bề mặt phẳng... Thường được dùng trên máy in Epson. chịu được nhiệt độ tối đa 220oC. Hệ mực nước gồm 8 màu (Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light magenta, Light cyan, Light black, Light light black ) Thường dùng cho máy in Epson 4 màu, 6 màu và 8 màu như T50, T60, R23
290000
kontumso.vn
Mực Ink mate Black 1000ml
Mực in chuyển nhiệt hiệu Ink-mate của Hàn Quốc, dùng cho máy khổ nhỏ và khổ lớn Mực in chuyển nhiệt là hệ mực nước chuyển nhiệt in trên mọi chất liệu: Vải, gốm sứ, Thủy tinh, PVC, Kim loại trên tất cả các bề mặt phẳng... Thường được dùng trên máy in Epson. chịu được nhiệt độ tối đa 220oC. Hệ mực nước gồm 8 màu (Black, Cyan, Magenta, Yellow, Light magenta, Light cyan, Light black, Light light black ) Thường dùng cho máy in Epson 4 màu, 6 màu và 8 màu như T50, T60, R230,270,R
290000
kontumso.vn
Chọn địa điểm