Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Webcam Microsoft

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Webcam Microsoft LifeCam Studio
Màu sắc No Kích thước (cm) 7x19x20 Trọng lượng (kg) 0.2000 Tính năng No Hãng sản xuất Microsoft
1978000
2166000
-9%
HaloBuy
Webcam Microsoft LifeCam Cinema
Màu sắc No Kích thước (cm) No Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Microsoft
1790000
1850000
-3%
HaloBuy
Webcam Microsoft LifeCam Show
Màu sắc No Kích thước (cm) No Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Microsoft
1989000
HaloBuy
Microsoft H5D-00016
Microsoft H5D-00016(LCCINEMA) L2 LifeCam Cinema Win English AUSTL/ NZ Hdwr CD720p HD widescreen: 720p sensor captures true HD quality video at up to 30 fps.Auto Focus: Images stay sharp and detailed even during close-ups.High-precision glass element lens:High quality lens delivers more accurate colors and sharper video.ClearFrame Technology: ClearFrame image-processing technology delivers smooth, detailed video, even in low light conditions.Digital Microphone: Digital microphone with noise canc
1945000
giaphuoc.vn
Webcam Microsoft LifeCam VX-2000
Màu sắc No Kích thước (cm) No Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Microsoft
823900
HaloBuy
Webcam Microsoft LifeCam VX-800
Màu sắc No Kích thước (cm) No Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Microsoft
496000
HaloBuy
Webcam Microsoft LifeCam HD-6000 for Notebooks
Màu sắc No Kích thước (cm) No Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Microsoft
1571900
HaloBuy
Chọn địa điểm