Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Micro Logitech

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Logitech GROUP EXPANSION MICROPHONES
Logitech GROUP EXPANSION MICROPHONES Gồm 2 micophones mở rộng phạm vi của hệ thống hội nghị truyền hình GROUP. Chỉ cần cắm micrô vào loa ngoài của GROUP — chúng sẽ tự động được nhận dạng và định cấu hình. Một đèn báo hiển thị khi micro là tắt tiếng, khi một cuộc gọi được kích hoạt, và khi kết nối Bluetooth®.
8990000
TH Nha trang
Chọn địa điểm