Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Micro Kingston

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
USB 32GB Kingston Micro OTG
USB 32GB Kingston Micro OTG ( USB CHO ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG THÔNG MINH)
299000
Laptop Gia Huy
USB 8GB Kingston Micro OTG
USB 8GB Kingston Micro OTG ( USB CHO ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG THÔNG MINH)
135000
Laptop Gia Huy
USB 16GB Kingston Micro OTG
USB 8GB Kingston Micro OTG ( USB CHO ĐIỆN THOẠI VÀ MÁY TÍNH BẢNG THÔNG MINH)
199000
Laptop Gia Huy
Chọn địa điểm