Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Thiết bị Wi-Fi và Bluetooth Infosmart

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
INFORSMART INWR48GN2 WIRELESS ROUTER
- With 4 Port 10/100Mbps Switch - Access Point 802.11g, 4-port Switch, Anten ngoài. Bảo mật WPA, lọc địa chỉ MAC, bảo mật lên đến 128bit WEP, WPA2, Supports NAT/NAPT IP Sharing, Static IP, PPPoE, PPTP, & DHCP client, SPI Anti-DoS Firewall; Virtual DMZ; DNS relay; Provides DHCP server, Supports ALG for FTP, NetMeeting, DDNS (DynDNS, TZO)
195000
TH Nha trang
Chọn địa điểm