Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Thiết bị VoIP Gateway Gateway

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Gateway TA1610 - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
Gateway 16 cổng FXO TA1610, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt
23000000
Thiên An Minh
Gateway TA410 - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO
Gateway 4 cổng FXO TA410, Giao tiếp 4 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt
6578000
Thiên An Minh
Gateway DAG1000_8FXO - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO
DAG1000-8FXO, Giao tiếp 8 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...
8395000
Thiên An Minh
Gateway TA810 - Gateway giao tiếp IP 8 cổng FXO
Gateway 8 cổng FXO TA810, Giao tiếp 8 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...Tự động backup khi tổng đài lỗi hoặc đường truyền đứt
9706000
Thiên An Minh
Gateway DAG2000_16FXO - Gateway giao tiếp IP 16 cổng FXO
DAG2000-16FXO, Giao tiếp 16 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...
15870000
Thiên An Minh
Gateway DAG1000_4FXO - Gateway giao tiếp IP 4 cổng FXO
DAG1000-4FXO, Giao tiếp 4 đường bưu điện, Dùng cho các dòng tổng đài IP, Kết nối các line VNPT, Viettel,...
5635000
Thiên An Minh
Chọn địa điểm