Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Thiết bị VoIP Gateway Draytek

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
VoIP gateway Draytek V3300V
Voip gateway - 8 port FXS nối với điện thoại bàn hoặc BPX 4 WAN port connect to 4 ADSL router, load balancing & Redundant link.4 LAN port 10/100Mbps with VLAN
18359000
Tri thức số
VoIP gateway Draytek V2910VG
2 WAN port connect to 2 ADSL router, Load balancing & Redundant link.4 LAN port 10/100Mbps with VLAN, Rate Limit control
4665000
Tri thức số
Chọn địa điểm