Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Thiết bị lưu trữ mạng Synology

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Ổ lưu trữ mạng Synology DS1517 (8Gb) (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 5 khay Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 248
22980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology RS2414+ (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Frequency Dual Core 2.13GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 12 khay Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 777
46980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS1517 (2Gb) (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Atom C2538 Quad Core 2.4 GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 5 khay Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 251
19980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology RS3614RPXS (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Core i3 Dual Core 3.4GHz - Bộ nhớ: 4Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 12 khay Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 751
89990000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS1817+ (8Gb) (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Atom Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 8Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 253
25980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS418 (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: Synology DS418 - Bộ VXL: Realtek RTD1296 quad-core 1.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 4 khay Bảo hành: 24 tháng Lượt xem: 240
11980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Realtek RTD1293 Dual Core 1.4 GHz - Bộ nhớ: 1Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng Bảo hành: 24 tháng Lượt xem: 208
9190000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS1817+ (2Gb) (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Atom Atom C2538 Quad Core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 8 khay Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 239
23980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS115J (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Marvell Armada 370 Dual Core 800 MHz - Bộ nhớ: 256Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 1 khay Bảo hành: 24 tháng Lượt xem: 625
3180000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology RS2416+ (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Atom C2538 quad-core 2.4GHz - Bộ nhớ: 2Gb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Kiểu dáng: Chưa cập nhật Bảo hành: 36 tháng Lượt xem: 760
49980000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology EDS14 (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Marvell Armada 370 1.2GHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 1 khay Bảo hành: 24 tháng Lượt xem: 834
8490000
Trung Anh Computer
Ổ lưu trữ mạng Synology DS116 (chưa có ổ cứng)
Mã hàng: - - Bộ VXL: Marvell Armada 375 Dual Core 800 MHz - Bộ nhớ: 512Mb - Ổ cứng: Chưa có ổ cứng - Số khay đựng ổ cứng: 1 khay Bảo hành: 24 tháng Lượt xem: 241
5190000
Trung Anh Computer
Chọn địa điểm