Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Thiết bị lưu trữ mạng Hitachi

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
ổ cứng gắn ngoài 2,5 inch HITACHI Touro Pro 500Gb USB 3.0 phục hồi dữ liệu điện toán đám mây
Dung lượng HDD : 500 GB Giao tiếp : USB 2.0,USB 3.0 Kích thước ổ : 2.5 inches
1349000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài HITACHI 2.0Tb TOURO DESK
Dung lượng HDD : 2.0 TB Giao tiếp : USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
3149000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài HITACHI 4.0Tb TOURO DESK
Dung lượng HDD : 4.0 TB Giao tiếp : USB 2.0,USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
6599000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài HITACHI 3.0Tb TOURO DESK
Dung lượng HDD : 3.0 TB Giao tiếp : USB 2.0,USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
4849000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài 4.0Tb HITACHI TOURO DESK PRO
Dung lượng HDD : 4.0 TB Giao tiếp : USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
4389000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài 2.0Tb HITACHI TOURO DESK PRO
Dung lượng HDD : 2.0 TB Giao tiếp : USB 2.0,USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
3189000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài 3.0Tb HITACHI TOURO DESK PRO
Dung lượng HDD : 3.0 TB Giao tiếp : USB 2.0,USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
4599000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài HITACHI 1Tb TOURO DESK
Dung lượng HDD : 1.0 TB Giao tiếp : USB 2.0,USB 3.0 Kích thước ổ : 3.5 inches
1490000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài 2,5 inch HITACHI Touro 500Gb USB 3.0 phục hồi dữ liệu điện toán đám mây
Dung lượng HDD : 500 GB Giao tiếp : USB 3.0 Kích thước ổ : 2.5 inches
1500000
TU GIA
ổ cứng gắn ngoài 2,5 inch HITACHI Touro 1.0Tb USB 3.0 phục hồi dữ liệu điện toán đám mây
Dung lượng HDD : 1.0 TB Giao tiếp : USB 3.0 Kích thước ổ : 2.5 inches
1990000
TU GIA
Chọn địa điểm