Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Router và thiết bị chuyển mạch Lblink

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Bộ phát sóng LB-Link BL-WN8500
Bộ phát sóng BL-WN8500 Tốc độ truyền tải không dây: 300Mbps; Băng tần: 2.4 đến 2.4835GHz;Tốc độ truyền tải có dây:10/100Mbp, tốc độ cao giá rẻ.
430000
An Phát
Bộ phát sóng LB-Link BL-LW05-AR5
Bộ phát sóng BL-LW05-AR5 Tốc độ truyền tải không dây: 150Mbps; Băng tần: 2.4 đến 2.4835GHz;Tốc độ truyền tải có dây:10/100Mbp, tốc độ cao giá rẻ.
220000
An Phát
Bộ phát sóng LB-Link BL-LW05-6R
Bộ phát sóng BL-LW05-6R Tốc độ truyền tải không dây: 150Mbps; Băng tần: 2.4 đến 2.4835GHz, tốc độ cao giá rẻ.
170000
An Phát
Bộ phát sóng LB-Link BL-WR1000
Thiết bị mạng BL-WR1000 Tốc độ truyền tải không dây: 150Mbps; Băng tần: 2.4 đến 2.4835GHz;Tốc độ truyền tải có dây:10/100Mbps, tốc độ cao giá rẻ.
310000
An Phát
Bộ phát sóng LB-Link BL-WR1100
Bộ phát sóng BL-WR1100 Tốc độ truyền tải không dây: 150Mbps; Băng tần: 2.4 đến 2.4835GHz;Tốc độ truyền tải có dây:10/100Mbps, tốc độ cao giá rẻ.
320000
An Phát
Bộ phát sóng LB-Link BL-WR2000
Bộ phát sóng BL-WR2000 Tốc độ truyền tải không dây: 300Mbps; Băng tần: 2.4 đến 2.4835GHz;Tốc độ truyền tải có dây:10/100Mbp, tốc độ cao giá rẻ.
490000
An Phát
Bộ phát sóng LB-Link BL-WR4300H
1350000
nguyetphonglan.vn
Chọn địa điểm