Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Router và thiết bị chuyển mạch Juniper

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Juniper Switch EX series EX3200-48T
EX 3200, 48-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) +320W AC PS
126379000
Máy Tính Thanh Long
Juniper Switch EX series EX3300-24T
EX3300, 24-port 10/100/1000BaseT with 4 SFP+ 1/10G uplink ports (optics not included)
105319000
Máy Tính Thanh Long
Juniper Switch EX series EX4200-24T
EX 4200, 24-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS, includes 50cm VC cable
121699000
Máy Tính Thanh Long
Juniper Switch EX series EX3200-24T
EX 3200, 24-port 10/100/1000BaseT (8-ports PoE) + 320W AC PS
70209000
Máy Tính Thanh Long
Juniper Switch EX series J-4350-JB
J4350, Hw Encryption, High-Memory (1GB DRAM, 1GB Flash), 0 PIM cards, AC PSU, w/JUNOS
135721269
Máy Tính Thanh Long
Chọn địa điểm