Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Router và thiết bị chuyển mạch Huawei

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Switch Huawei S3700-52P-EI-DC (02352358)
Switch Huawei S3700-52P-EI-DC (02352358) S3700-52P-EI-DC Mainframe(48 10/100 BASE-T ports and 2 100/1000 BASE-X ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and DC -48V)
61582000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S5700-28C-EI-24S-AC
S5700-28C-EI-24S-AC(24 Gig SFP ,4 of which are dual-purpose 10/100/1000 or SFP,with 1 interface slot,with 150W AC power supply)
91000000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S5700-52C-PWR-EI (02352366)
Switch Huawei S5700-52C-PWR-EI (02352366) S5700-52C-PWR-EI Mainframe(48 10/100/1000Base-T,PoE,Chassis,Dual Slots of power,Without Flexible Card and Power Module)
118524000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S3700-52P-EI-AC (02352355)
Switch Huawei S3700-52P-EI-AC (02352355) S3700-52P-EI-AC Mainframe(48 10/100 BASE-T ports and 2 100/1000 BASE-X ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V)
61580000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S3700-52P-EI-24S-AC (02352362)
Switch Huawei S3700-52P-EI-24S-AC (02352362) S3700-52P-EI-24S-AC Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 24 100 BASE-X ports and 2 100/1000 BASE-X and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V)
74581000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S3700-28TP-EI-DC (02352349)
Switch Huawei S3700-28TP-EI-DC (02352349) S3700-28TP-EI-DC Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and DC -48V)
41895000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S3700-28TP-SI-AC (02352365)
Switch Huawei S3700-28TP-SI-AC (02352365) S3700-28TP-SI-AC Mainframe(24 10/100 BASE-T ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 Base-X) ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V)
28158000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S3700-28TP-EI-24S-AC (02352351)
Switch Huawei S3700-28TP-EI-24S-AC (02352351) S3700-28TP-EI-24S-AC Mainframe(24 100BASE-X ports and 2 Combo GE(10/100/1000 BASE-T+100/1000 BASE-X) ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V)
57600000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S5700-48TP-PWR-SI (02352371)
Switch Huawei S5700-48TP-PWR-SI (02352371) S5700-48TP-PWR-SI Mainframe(48 10/100/1000Base-T,4 100/1000Base-X Combo,PoE,Chassis,Dual Slots of power,Without Power Module)
76598000
F5Pro - Hà Nội
Switch Huawei S3700-52P-EI-48S-AC (02352375)
Switch Huawei S3700-52P-EI-48S-AC (02352375) S3700-52P-EI-48S-AC Mainframe(48 100 BASE-X ports and 2 100/1000 BASE-X ports and 2 SFP GE (1000 BASE-X) ports (SFP Req.) and AC 110/220V)
77692000
F5Pro - Hà Nội
Chọn địa điểm