Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Router và thiết bị chuyển mạch Edimax

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Switch EDIMAX ES-5844P
• (8) 10/100Mbps RJ-45 Ports • Auto-Senses Cable Type (Auto-MDIX) • Half/Full Duplex Support • Auto-Negotiation • Wire-Speed Reception and Transmission • 2K MAC Look-Up • Broadcast Storm Protection • Back Pressure Flow Control for Half-Duplex • Automatic MAC Address Learning • Switching Method: Store-and-Forward • RAM Buffer: 128Kbytes • Protocol: CSMA/CD • Complies with: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3
3010000
Tri thức số
ADSL Router EDIMAX AR-7284WNA
• Chống sét chuyên dụng cho đường truyền ADSL/Leased Line • Tính năng chống xung quá áp & quá dỏng tức thời khi sét đánh • Bảo vệ ADSL router
1300000
Tri thức số
Switch EDIMAX ES-3208P
• (8) 10/100Mbps RJ-45 Ports • Auto-Senses Cable Type (Auto-MDIX) • Half/Full Duplex Support • Auto-Negotiation • Wire-Speed Reception and Transmission • 2K MAC Look-Up • Broadcast Storm Protection • Back Pressure Flow Control for Half-Duplex • Automatic MAC Address Learning • Switching Method: Store-and-Forward • RAM Buffer: 128Kbytes • Protocol: CSMA/CD • Complies with: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3
365000
Tri thức số
ADSL Router EDIMAX AR-7084GA
• Chống sét chuyên dụng cho đường truyền ADSL/Leased Line • Tính năng chống xung quá áp & quá dỏng tức thời khi sét đánh • Bảo vệ ADSL router
1222000
Tri thức số
Switch EDIMAX ES-3216P
• (8) 10/100Mbps RJ-45 Ports • Auto-Senses Cable Type (Auto-MDIX) • Half/Full Duplex Support • Auto-Negotiation • Wire-Speed Reception and Transmission • 2K MAC Look-Up • Broadcast Storm Protection • Back Pressure Flow Control for Half-Duplex • Automatic MAC Address Learning • Switching Method: Store-and-Forward • RAM Buffer: 128Kbytes • Protocol: CSMA/CD • Complies with: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3
866000
Tri thức số
Switch EDIMAX ES-3124P
• (8) 10/100Mbps RJ-45 Ports • Auto-Senses Cable Type (Auto-MDIX) • Half/Full Duplex Support • Auto-Negotiation • Wire-Speed Reception and Transmission • 2K MAC Look-Up • Broadcast Storm Protection • Back Pressure Flow Control for Half-Duplex • Automatic MAC Address Learning • Switching Method: Store-and-Forward • RAM Buffer: 128Kbytes • Protocol: CSMA/CD • Complies with: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3
1231000
Tri thức số
Switch EDIMAX ES-3205P
• (8) 10/100Mbps RJ-45 Ports • Auto-Senses Cable Type (Auto-MDIX) • Half/Full Duplex Support • Auto-Negotiation • Wire-Speed Reception and Transmission • 2K MAC Look-Up • Broadcast Storm Protection • Back Pressure Flow Control for Half-Duplex • Automatic MAC Address Learning • Switching Method: Store-and-Forward • RAM Buffer: 128Kbytes • Protocol: CSMA/CD • Complies with: 802.3 10Base-T, 802.3u 100Base-TX, 802.3
274000
Tri thức số
Chọn địa điểm