Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Modem Draytek

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
MODEM KHÔNG DÂY DRAYTEK V2710NE
1 port ADSL2/2+, 4 LAN port with VLAN, Rate limit control- Wireless Access point, 802.11B/G/N with 1 antenna. WDS, Multi SSID, Wireless Rate control.- VPN sever with 2 VPN tunnel, Easy for Branch-to-office, User-to-Office.- Dynamic DNS; multi-NAT; DHCP server, SysLog.- Bandwidth Management & Limit Session, QoS Function.- IP base & MAC address Internet Access Control.- Firewall security with NAT, DoS, DMZ.- Web content filter with CSM. Khả năng chịu tải
1990000
maytinhvhc.com
Modem quang Draytek Vigor V2912N có WIFI
Số cổng Ethernet : 4 cổng
2799000
TU GIA
Modem không dây DRAYTEK V2710NE
Thiết bị mạng không dây : Modem-ADSL Router Wireless Số cổng Ethernet : 4 cổng
1850000
TU GIA
MODEM DRAYTEK V2700V
Hãng sản xuất DRAYTEK Số cổng LAN 10/100Mbps 4 cổng Technical Specifications of Vigor2700V ( MODULE : 2S1L )
1950000
maytinhvhc.com
Modem DRAYTEK V2910
Hãng sản xuất DRAYTEK 1. WAN kép Cân bằng tải chiều ra dựa trên chính sách BoD (Bandwidth on Demand) : Băng thông theo yêu cầu Vượt qua lỗi kết nối WAN 2. Giao thức WAN Máy khách DHCP IP tĩnh PPPoE PPTP BPA L2TP * 3. Tường lửa CSM (Content Security Management : quản trị an toàn nội dung) cho ứng dụng IM/P2P Multi-NAT, máy chủ DMZ, Port-Redirection/Open Port Lọc gói tin IP thông qua chính sác
2250000
maytinhvhc.com
Modem quang DRAYTEK Virgo V2910
Loại Fax Modem : ADSL & Router Số cổng Ethernet : 4 cổng
2349000
TU GIA
Modem DRAYTEK Fly V2110F (modem cổng quang)
Loại Fax Modem : ADSL & Router Số cổng Ethernet : 4 cổng
2650000
TU GIA
Modem DRAYTEK Fly V2110F (modem cổng quang)
Thiết bị mạng không dây : Modem-ADSL Router Wireless Số cổng Ethernet : 4 cổng
2850000
TU GIA
Modem không dây Draytek V2860N
- Cổng giao tiếp: 6 Gigabite LAN port with VLAN, Rate Limit control. 1 port VDSL/ADSL2+ & 1 GigaWAN (10/100/1000Mbps - Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps - Tốc độ WIFI: 150Mbps - Angten: 2 Ăng-ten
3599000
Thiên An Computer
Modem quang Draytek Vigor V2912FN (có cổng quang trực tiếp + wifi)
Loại Fax Modem : ADSL & Wireless Router Số cổng Ethernet : 4 cổng
3399000
TU GIA
Modem quang Draytek Vigor V2912
Số cổng Ethernet : 4 cổng
2449000
TU GIA
Modem DRAYTEK V2700E
Chuẩn kết nối ADSL2/2+, 4 cổng LAN 10/100Mbps kết nối mạng LAN ảo (VLAN) , điều khiển giới hạn băng thông  Tên miền động ; multi-NAT hỗ trợ tối đa 10 port; Máy chủ DHCP, SysLog  Giới hạn Băng thông và từng Phiên (Sesion) cho từng máy, tính năng QoS  Lọc theo địa chỉ MAC.  Gán IP cố định (được cho trước) theo địa chỉ MAC, cung cấp tính năng bộ định tuyến truy cập internet cho 2 lớp mạng, Tường lửa bảo mật với NAT, DoS, DMZ  Khả năng chịu tải
1550000
maytinhvhc.com
Chọn địa điểm