Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Card mạng NetApp

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
NetApp X1008A-R6 Dual Port 10GbE NIC TOE FC Fiber Channel, P/N: X1008A-R6, 111-00293
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
84000000
AT Computer
NetApp X1300A-R5 NIC, Compression, R5 Network Adapter Card, P/N: X1300A-R5, 111-00343
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
147000000
AT Computer
NetApp X1128A-R6 Dual Port 4Gb target adapter QLE2462, P/N: X1128A-R6, 111-00156
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
105000000
AT Computer
NetApp X1938A-R5 Flash Cache 512GB PCIe, P/N: X1938A-R5, 111-00525
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
168000000
AT Computer
NetApp X3304-R5 Remote Lan Module FAS30X0, CX300, R5, P/N: X3304-R5, 111-00203
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
18900000
AT Computer
NetApp X1937A-R5 PAM II PCIe 256GB, P/N: X1937A-R5, 111-00660
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
67200000
AT Computer
NetApp X1037C-R6 Dual Port Gigabit Ethernet Controller PCI-X, P/N: X1037C-R6, 106-00054
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
10500000
AT Computer
NetApp X1037B Dual Port Gigabit Ethernet Controller PCI-X, P/N: X1037B, 106-00063
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
10500000
AT Computer
NetApp X1038A-R6 Dual Port GbE PCIe, P/N: X1038A-R6, 106-00049
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
21000000
AT Computer
NetApp X1139A-R6 Dual Port Unified Target 10GbE SFP+ PCIe, P/N: X1139A-R6, 111-00478
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
84000000
AT Computer
NetApp X1107A-R6 Dual-Port Bare Cage SFP+ 10GbE NIC PCIe, P/N: X1107A-R6, 111-00603
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
126000000
AT Computer
NetApp X1936A-R5 PAM I 16GB Perf Accel Module DRAM PCIe, P/N: X1936A-R5, SP-1936A-R5, 111-00360
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: NETAPP
88200000
AT Computer
Chọn địa điểm