Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Card mạng HP

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter, Part: 700699-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
10800000
AT Computer
HP NC7770 PCI-X Gigabit Server Adapter, Part: 244948-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
1600000
AT Computer
HP NC6170 PCI-X Dual Port 1000SX Gigabit Server Adapter, Part: 313879-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
2200000
AT Computer
HP NC150T PCI 4-Port 1000T Gigabit Combo Switch Adapter, Part: 367132-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
4200000
AT Computer
HP NC7131 PCI 10/100/1000-T Gigabit Server Adapter, Part: 158575-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
1800000
AT Computer
HP NC6770 PCI-X 1000 SX Gigabit Ethernet Server Adapter, Part: 244949-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
1600000
AT Computer
HP NC7170 PCI-X Dual Port 1000T Gigabit Server Adapter, Part: 313881-B21
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
1600000
AT Computer
HP Ethernet 10Gb Dual Port 561T Adapter, Part: 716591-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
10800000
AT Computer
HP NC310F PCI-X 1000SX Gigabit Server Adapter, Part: 368169-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
1600000
AT Computer
HP PCI-e G2 Dual Port 10GbE Network Interface Card, Part: 516937-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
9800000
AT Computer
HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter , Part: 629135-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
3800000
AT Computer
HP InfiniBand FDR, Ethernet 10Gb 40Gb 2-port 544+FLR-QSFP Adapter, Part: 764285-B21
Support: HP Sever ML, DL Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
12800000
AT Computer
Chọn địa điểm