Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Cáp mạng Midea

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Media Link Cable RG59 (RG59 BC-Black) (mét)
Media Link Cable RG59 (RG59 BC-Black) Dây cáp đồng trục RG59, 0.55mm Copper+PE+48*0.12mm, màu đen, 305m/box
5500
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-1-004-Blue) (mét)
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-1-004-Blue), UTP CAT6, 4x2, 0.5mm CCA, 0.9 PE, O.D. cross, màu blue, 6mmPVC, 305m/box
3000
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT6 (IF6-3-003-White) (mét)
Media Link Cable FTP CAT6 (IF6-3-003-White), UTP CAT6r, 4x2, 0.57mm A Class Cu, màu trắng, PVC, 305m/box
8800
TH Nha trang
Media Link Cable RG6+2C CCA (RG6+2C CCA-Black) (mét)
Media Link Cable RG6+2C CCA (RG6+2C CCA-Black) Dây cáp đồng trục RG6+2C, 0.55mm Copper+PE+80*0.12mm CCA Braiding 2C:2*0.5mmsq (16*0.18mm CCA), màu đen, 305m/box
7000
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT6 (IF6-1-003-Green) (mét)
Media Link Cable FTP CAT6 (IF6-1-003-Green), UTP CAT6r, 4x2, 0.57mm CCA, màu lục, PVC, 305m/box
4400
TH Nha trang
Media Link Cable RG6+2C (RG6+2C BC-Black) (mét)
Media Link Cable RG6+2C (RG6+2C BC-Black), Dây cáp đồng trục RG6+2C, 0.55mm Copper+PE+48*0.12mm, màu đen, 305m/box
8000
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT5E (IU5-3-005-Blue)
Media Link Cable FTP CAT5E (IU5-3-005-Blue), UTP CAT-5E, 4x2, 0.5mm A Class Cu, 0.9 PE, O.D. 5.0mm, màu blue, PVC, 305m/box
6300
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT5E (IU5-1-005-Blue) (mét)
Media Link Cable FTP CAT5E (IU5-1-005-Blue), UTP CAT-5E, 4x2, 0.5mm CCA, 0.9 PE, O.D. 5.0mm, màu blue, PVC, 305m/box
2200
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-1-007-Blue) (mét)
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-1-007-Blue), UTP CAT6, 4x2, 0.57mm CCA, 1.02 PE, O.D. cross, màu blue, 6mmPVC, 305m/box
3500
TH Nha trang
Media Link Cable RG6 (RG6 BC-Black) (mét)
Media Link Cable RG6 (RG6 BC-Black), Dây cáp đồng trục RG6, 0.55mm Copper+PE+48*0.12mm, AL-MG Braiding, màu đen, 305m/box
5500
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-3-005-Blue) (mét)
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-3-005-Blue), UTP CAT6, 4x2, 0.55mm A Class Cu, màu blue, PVC, 305m/box
7700
TH Nha trang
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-1-006-Red) (mét)
Media Link Cable FTP CAT6 (IU6-1-006-Red), UTP CAT6, 4x2, 0.55mm CCA, 1.02 PE, O.D. cross, màu blue, 6mmPVC, 305m/box
3300
TH Nha trang
Chọn địa điểm