Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

USB Buffalo

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Plus 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PNT500U3R)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1540000
1660000
-7%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Extream 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PZ500U3S)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1740000
1880000
-8%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Extream 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PZ500U3R)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1740000
1880000
-8%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Plus 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PNT500U3S)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1530000
1660000
-8%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Plus 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PNT500U3G)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1550000
1660000
-7%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Pocket 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PCT500U3B)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1459000
1479000
-1%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Thunderbolt 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PA500TU3)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3500 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
4547000
4780000
-5%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Plus 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PNT500U3P)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1550000
1615000
-4%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Plus 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PNT500U3B)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1530000
1615000
-5%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Extream 2.5" 500GB - USB 3.0 (HD-PZ500U3B)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
1690000
1850000
-9%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Plus 2.5" 1TB - USB 3.0 (HD-PNT1.0U3P)
Màu sắc No Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3000 Tính năng No Hãng sản xuất Buffalo
2030000
2310000
-12%
HaloBuy
Ổ cứng di động Buffalo MiniStation Air 2.5" 500GB - USB 3.0 (HDW-P500U3-AP)
Màu sắc Không có Kích thước (cm) 15x10x5 Trọng lượng (kg) 0.3500 Tính năng Không có Hãng sản xuất Buffalo
3590000
HaloBuy
Chọn địa điểm