Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Chuột máy tính Zalman

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Zalman M100 - 3D Optical Mouse
Tính năng nổi bật: Sensor: Optical Interface: USBDimensions: 103 x 53 x 32 mmCable Length: 1.5mWeight: 70gNumber of Keys: 3Highest Resolution: 1,000DPIFrame Rate: 3,000FPSButton Life: 5,000,000
109000
Thế Giới Tin Học
Zalman M250 - Gaming Mouse
Tính năng nổi bật: Sensor: Optical Interface: USBDimensions: 119 x 64 x 34 mmCable Length: 1.5mWeight: 81gNumber of Keys: 4Highest Resolution: 1,600DPIFrame Rate: 4,000FPSButton Life: 5,000,000
330000
Thế Giới Tin Học
Zalman GM1 - Avago 9500 Gaming Laser Mouse
Tính năng nổi bật: Sensor: LaserInterface: USBDimensions: 125(L) x 84(W) x 38(H) mmCable Length: 1.8mWeight: 85gNumber of Keys: 7Highest Resolution: 6,000DPIFrame Rate: 12,000FPSButton Life: 5,000,000
650000
Thế Giới Tin Học
Zalman M200 - Optical Gaming Mouse
Tính năng nổi bật: Sensor: Optical Interface: USBDimensions: 113 x 64.8 x 37.5 mmCable Length: 1.5mWeight: 73gNumber of Keys: 5Highest Resolution: 1,000DPIFrame Rate: 3,000FPSButton Life: 5,000,000
139000
Thế Giới Tin Học
Zalman M500WL - Wireless Optical Mouse
Tính năng nổi bật: Sensor: Optical Interface: USBDimensions: 107 x 58 x 36 mmCable Length: Wireless IRWeight: 95g (w/o battery)Number of Keys: 4 (6 functions)Highest Resolution: 3,000DPIFrame Rate: 2,400FPSButton Life: 5,000,000
360000
Thế Giới Tin Học
Chọn địa điểm