Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Chuột máy tính Bloody

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Chuột Laser Gaming Có Dây Bloody AL90A
Chuột gaming : 9 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giảm tối đa 4G- 8200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét :1,000 Hz (có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
1100000
Laptop Gia Huy
Bloody TL8A
Chuột gaming : 9 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giảm tối đa 4G- 8200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét :1,000 Hz (có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi: Phần mềm Bloody 5 : - 4 chế độ thiết lập vũ khí cho game FPS cơ bảng, 3 chế độ bắn súng ( 1 click bắn n shot, n =1,2,3). - Người dùng thiết lập các phím bấm trên chuột tùy theo nhu cầu - Khả năng điều chỉnh các chế độ bắn ( bắn đơn, oanh tạt, headshot...) và điều chỉnh độ giật của
990000
xuanvinh.vn
Chuột Quang Gaming Có Dây Bloody V7MA
Chuột gaming : 7 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giải 800- 3200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét : 1,000 Hz(có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
750000
Laptop Gia Huy
Bloody TL8
Chuột gaming : 9 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giảm tối đa 4G- 8200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét :1,000 Hz (có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi: Phần mềm Bloody 5 : - 4 chế độ thiết lập vũ khí cho game FPS cơ bảng, 3 chế độ bắn súng ( 1 click bắn n shot, n =1,2,3). - Người dùng thiết lập các phím bấm trên chuột tùy theo nhu cầu
839000
xuanvinh.vn
CHUỘT QUANG GAMING KHÔNG DÂY BLOODY R7
Chuột gaming : 7 nút bấm, kết nối wireless 2.4G, độ phân giải 800- 4000 CPI ( 5 mức điều chỉnh), tầng sồ quét : 500 Hz(có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
1000000
Laptop Gia Huy
Bloody V7MA
Chuột gaming : 7 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giải 800- 3200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét : 1,000 Hz(có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi: Phần mềm Bloody 5 : - 3 chế độ thiết lập vũ khí cho game FPS cơ bảng, 3 chế độ bắn súng ( 1 click bắn n shot, n =1,2,3). - Người dùng thiết lập các phím bấm trên chuột tùy theo nhu cầu - Khả năng điều chỉnh các chế độ bắn ( bắn đơn, oanh tạt, headshot...) và điều chỉnh độ giật của súng
400000
xuanvinh.vn
Chuột Quang Gaming Có Dây Bloody V7M
Chuột gaming : 7 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giải 800- 3200 CPI (5 mức điều chỉnh) Tầng số quét : 1,000 Hz(có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
599000
Laptop Gia Huy
Chuột Laser Gaming Có Dây Bloody TL8A
Chuột gaming : 9 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giảm tối đa 4G- 8200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét :1,000 Hz (có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
1020000
Laptop Gia Huy
Chuột Laser Gaming Có Dây Bloody TL8
Chuột gaming : 9 nút bấm, chiều dài dây 1.8m, cống kết nối USB (2.0/3.0), độ phân giảm tối đa 4G- 8200 CPI (5 mức điều chỉnh), tầng số quét :1,000 Hz (có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
850000
Laptop Gia Huy
CHUỘT QUANG GAMING KHÔNG DÂY BLOODY RT5
Chuột gaming : 7 nút bấm, kết nối wireless 2.4G, độ phân giải 800- 4000 CPI ( 5 mức điều chỉnh), tầng sồ quét : 500 Hz(có thể điều chỉnh),thời gian phản hồi:
1150000
Laptop Gia Huy
Chọn địa điểm