Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bảng vẽ cảm ứng Wacom

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro medium PTH-660 [model 2017]
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
7999000
8300000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ Wacom Intuos Pro Touch Small PTH-451 (tặng kèm Wireless)
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
4999000
5300000
-6%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro large PTH-860 [model 2017]
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
11299000
11999000
-6%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i5-128Gb [DTH-W1320L]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
44999000
45500000
-1%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i7-512Gb [DTH-W1320H]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
59999000
62499000
-4%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 16, i7-512Gb [DTH-W1620H]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
69999000
74999000
-7%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i7-256Gb [DTH-W1320M]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
47999000
49999000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ Wacom Intuos Pen & Touch Small CTH-490 Photo [NEW model]
Giao tiếp : USB 2.0 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Bamboo Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
2149000
2300000
-7%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 16, i5-256Gb [DTH-W1620M]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
56999000
59999000
-5%
TU GIA
Bảng vẽ Wacom Intuos Pen & Touch Medium CTH-690 Art (xanh/đen)
Giao tiếp : USB 2.0 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Bamboo Kiểu vẽ : Pen (vẽ bằng bút),Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
3999000
4500000
-11%
TU GIA
Bảng vẽ Wacom Intuos Pen & Touch Small CTH-490 Art (xanh/đen) [NEW model]
Giao tiếp : USB 2.0 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Bamboo Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
2149000
2300000
-7%
TU GIA
Wacom Cintiq 13HD Touch [DTH-1300]
Giao tiếp : USB 2.0 Dòng bảng vẽ : Wacom Cintiq Kiểu vẽ : Touch (cảm ứng tay đa điểm),Pen (vẽ bằng bút),Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
7999000
17999000
-56%
TU GIA
Chọn địa điểm