Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bảng vẽ cảm ứng

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro Paper large PTH-860P
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Touch (cảm ứng tay đa điểm),Pen (vẽ bằng bút),Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
12550000
12999000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro medium PTH-660 [model 2017]
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
7999000
8300000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro large PTH-860 [model 2017]
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
11299000
11999000
-6%
TU GIA
Tablet - Bảng vẽ cảm ứng Wacom Intuos5 Touch Large PTH-850 (Size L)
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos Kiểu vẽ : Touch (cảm ứng tay đa điểm),Pen (vẽ bằng bút),Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
2300000
8990000
-75%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i5-128Gb [DTH-W1320L]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
44999000
45500000
-1%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i7-512Gb [DTH-W1320H]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
59999000
62499000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng HUION INSPIROY G10T Pen & Touch Wireless Tablet
Dòng bảng vẽ : Graphic Tablets - bảng vẽ cảm ứng Hãng sản xuất :
3599000
3999000
-10%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 16, i7-512Gb [DTH-W1620H]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
69999000
74999000
-7%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i7-256Gb [DTH-W1320M]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
47999000
49999000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ điện tử HUION H420 Small (4x2 inch) 3 EXpressKey, bút 2048 level
Dòng bảng vẽ : Graphic Tablets - bảng vẽ cảm ứng Hãng sản xuất : Huion
800000
900000
-11%
TU GIA
Tablet - Bảng vẽ cảm ứng Wacom Intuos5 Small PTK-450 (Size S PTK 450)
Giao tiếp : USB 2.0 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos Kiểu vẽ : Pen (vẽ bằng bút)
2300000
3500000
-34%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 16, i5-256Gb [DTH-W1620M]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
56999000
59999000
-5%
TU GIA
Chọn địa điểm