Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bảng vẽ cảm ứng

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro Paper large PTH-860P
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Touch (cảm ứng tay đa điểm),Pen (vẽ bằng bút),Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
12550000
12999000
-4%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i5-128Gb [DTH-W1320L]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
45000000
45500000
-1%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i7-512Gb [DTH-W1320H]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
59995000
62499000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ Wacom Intuos Pen & Touch Small CTH-490 Comic (đen/xanh)
Giao tiếp : USB 2.0 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Bamboo Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
2300000
2550000
-10%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro medium PTH-660
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
8000000
8300000
-4%
TU GIA
Wacom Intuos Pro Medium Special Edition (PTH-651 SE) Sliver
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
2300000
6699000
-66%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng HUION INSPIROY G10T Pen & Touch Wireless Tablet
Dòng bảng vẽ : Graphic Tablets - bảng vẽ cảm ứng Hãng sản xuất : Huion
3600000
4000000
-10%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 16, i7-512Gb [DTH-W1620H]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
69995000
74999000
-7%
TU GIA
Máy tính bảng Wacom MobileStudio Pro 13, i7-256Gb [DTH-W1320M]
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi,Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom MobileStudio Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
47995000
49999000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ điện tử HUION H420 Small (4x2 inch) 3 EXpressKey, bút 2048 level
Dòng bảng vẽ : Graphic Tablets - bảng vẽ cảm ứng Hãng sản xuất : Huion
800000
900000
-11%
TU GIA
Wacom Bamboo Fun Medium Pen & Touch CTH-670K (Bamboo Create CTH 670)
Giao tiếp : USB 2.0,Wifi Dòng bảng vẽ : Wacom Bamboo Kiểu vẽ : Touch (cảm ứng tay đa điểm),Pen (vẽ bằng bút),Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
2300000
2390000
-4%
TU GIA
Bảng vẽ cảm ứng Wacom new Intuos Pro Paper medium PTH-660P
Giao tiếp : Bluetooth,USB 2.0 - USB 3.1 Dòng bảng vẽ : Wacom Intuos,Wacom Intuos Pro Kiểu vẽ : Pen & Touch (vẽ bằng bút & cảm ứng tay đa điểm)
9000000
9300000
-3%
TU GIA
Chọn địa điểm