Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Sạc laptop Vantech

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
ADAPTOR VANTECH A-002B
Nguồn (tốt,có ổn áp, giải nhiệt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-1000mA
60000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-002A KX-8435
Nguồn (tốt,có ổn áp, giải nhiệt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-1000mA
65000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-003B
Nguồn điện tử (tốt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-1500mA
70000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-004C
Nguồn điện tử (tốt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-2000mA
90000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-001B
Nguồn điện tử (tốt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-1000mA
60000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-126-1
Input: AC 220V / 50HZ Output: DC 9~15V - 6000mA
75000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-004B
Nguồn điện tử (tốt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-2000mA
95000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-126-2
Input : AC 220V / 50HZ Output: DC 12V - 6000mA
415000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-001A
Nguồn điện tử (tốt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-1000mA
75000
maytinhvhc.com
ADAPTOR VANTECH A-004A
Nguồn điện tử (tốt) - Input: AC 220V /50Hz - OutPut: DC 12V-2000mA
95000
maytinhvhc.com
Chọn địa điểm