Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Phụ kiện Laptop Buffalo

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Adapter Buffalo 12V - 2A, 3A
Điện vào auto 100-240v Dòng ra DC 12v - 2A, 3A chuẩn Là adapter tiêu chuẩn cho các thiết bị buffalo như: + hdd box: DriveStationTM HD-CXU2, Axis-HD-LBU2, HD-HXU3, Combo HD-CEIU2 ... + NAS box : LinkStation LiveTM - LS-CHL,LS-CL,LS-XHL ... + wifi router: WZR-HP-G300NH, WHR-HP-G300N, WHR-G300N ...
100000
kontumso.vn
Chọn địa điểm