Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Dây cáp, Cáp nối, bộ chuyển đổi SAS

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Cable SAS 32 Pin to SAS 29P *4 w/power cable (SFF-8484 TO SFF-8482) Length: 0.5M, P/N: RC-2140 - L
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: Hãng Khác
1250000
AT Computer
Cable SAS 32 Pin to SAS 29P *4 w/power cable (SFF-8484 TO SFF-8482) Length: 1.0M, P/N: RC-2139 - L
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: Hãng Khác
1450000
AT Computer
Cable Mini SAS 36 (SFF-8087) -SATA 7F to 4* Length: 100cm, P/N: 5C36A02-X100
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: Hãng Khác
950000
AT Computer
Cable SAS 32 Pin to SAS 29P *4 w/power cable (SFF-8484 TO SFF-8482) Length: 1.0M, P/N: 5E32A03-X100
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: Hãng Khác
1150000
AT Computer
Cable SAS 32 Pin to SAS 29P *4 w/power cable (SFF-8484 TO SFF-8482) Length: 0.5M, P/N: 5E32A03-X050
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: Hãng Khác
1050000
AT Computer
Cable Mini SAS 36 (SFF-8087) -SATA 7F to 4* Length: 50cm, P/N: 5C36A02-X050
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: Hãng Khác
800000
AT Computer
Chọn địa điểm