Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Dây cáp, Cáp nối, bộ chuyển đổi Hexin

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Thiết bị chuyển đổi com RS232 ra RS422 / RS485 Hexin
Card chuyển đổi com RS232 ra RS422 / RS485. HX 422 thiết bị chuyển đổi giao diện kết nối giữa RS-232 và RS-422,RS-485. Nguồn được lấy từ cổng nối tiếp (như cổng COM của máy tính)...
250000
Nhất Tín Computer
Chọn địa điểm