Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy tính để bàn GoodM!

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL13
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL10 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4690 3.50Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 50 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
16969000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL03
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL03 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3260 3.30Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CPU
9989000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL07
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL07 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i3 4170 3.70Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
11369000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL03
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL03 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3260 3.30Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 2Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CP
8189000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL07
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL07 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i3 4170 3.70Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
9889000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL13
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL13 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i7 4790K 4.0Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 50 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
15789000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL12
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL12 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i7 4790 3.60Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 50 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
14789000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL06
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL06 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i3 4160 3.60Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
9669000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL02
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL02 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3250 3.20Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 2Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CP
7989000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL06
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL06 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i3 4160 3.60Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
11169000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL02
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL02 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3250 3.20Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CPU
9889000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL12
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL12 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i7 4790 3.60Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 50 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
15959000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL08
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL08 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4460 3.20Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
12989000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL04
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL04 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3450 3.40Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CPU
10069000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL10
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL10 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4690 3.50Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 50 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
13939000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL10
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL10 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4690 3.50Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
12669000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL08
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL08 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4460 3.20Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
11579000
Máy Tính Thanh Long
MÁy Bộ Aio GoodM G1840/4GB/500GB/21.5 inch
Mornitor: : 21.5 inch Full HD Mainboard: : Intel Chip H81 CPU: : Intel Celeron G1840 Ram: : 4GB DDR3 1333Mhz HDD: : 500GB SATA Đồ họa: : Intel HD Graphics
8900000
tinan.vn
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL04
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL04 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3450 3.40Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 2Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CP
8289000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL09
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL09 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4590 3.30Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
12129000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL05
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL05 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3258 3.20Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 2Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CP
8389000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL01
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL01 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G1840 2.80Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 2Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CP
7579000
Máy Tính Thanh Long
Máy Bộ Aio Goodm Gag8132k18.5
Model : GoodM! - GAG8132K Display : 18.5" LED Backlight CPU : Intel® Pentium® Mainboard : Desktop Board Chipset Graphics : Intel® GPU 350/1.1Ghz Memory : 2G - DDR3 - 1333
8770000
tinan.vn
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL11
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO24G-TL11 Display 23.6" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4690K 3.50Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm
13249000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL11
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL11 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4690K 3.50Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 50 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm t
14449000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL09
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL09 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell Core i5 4590 3.30Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm th
13459000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL05
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL05 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G3258 3.20Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CPU
10189000
Máy Tính Thanh Long
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL01
Máy tính để bàn All In One GoodM GAO27G-TL01 Display 27" Wide Screen, LED Full HD 1920 * 1080 , góc nhìn LỚN 170 độ Processor NO Intel Haswell G1840 2.80Ghz Sk1150 Mainboard NO Biostar/Asrock/Foxcond/ECS Chipset Intel H81 Sk1150 Graphic NO Hỗ trợ card Đồ họa rời full size (Thẻ Vga card loại lớn 3 FAN) Memory NO DDrIII 4Gb bus 1600Mhz HDD NO (WD/ Seagate/Toshiba/Hitachi ) 25 0Gb SATA Optical Drive NO Tùy chọn Slim DVD Wireless NO Tùy chọn USB 802.11 b/g /n CPU FAN Sử dụng FAN Intel kèm theo CPU
9379000
Máy Tính Thanh Long
Chọn địa điểm