Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy tính để bàn CTC

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i5 7400
- CPU: INTEL Core i5 7400 3.5Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate Sata - Thùng case: HP - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng USB *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
12167000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office G4560
- CPU: INTEL Pentium G4560 3.3Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate Sata - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình: LCD 18.5" Viewsonic - Phím chuột: cổng USB - Hệ điều hành : Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
9057000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic G4400
CPU: INTEL Pentium G4400 3.3 Ghz Main: ECS H110 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB Seagate Thùng máy Patroie & Nguồn 500W Màn hình: LCD 18.5" Viewsonic Bàn phím + chuột: cổng USB Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
8427000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office G4400
- CPU: INTEL Pentium G4400 3.3Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate Sata - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình: LCD 18.5" Viewsonic - Phím chuột: cổng USB - Hệ điều hành : Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
9057000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i3 7100
- CPU: INTEL Core i3 7100 3.9GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 1TB HITACHI + SSD 120GB - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Segotep S7GT-C500 - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: cổng usb *** Bảo hành: khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
11467000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic G4560
CPU: INTEL Pentium G4560 3.3 Ghz Main: ECS H110 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB Seagate Thùng máy Patroie & Nguồn 500W Màn hình: LCD 19" Viewsonic Bàn phím + chuột: cổng USB Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
8747000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i5 7400
- CPU: INTEL Core i5 7400 3.5GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: HDD 1TB + SSD 120GB - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Segotep S7GT-C500 - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng usb *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
13650000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i3 7100
- CPU: INTEL Core i3 7100 3.9Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng USB - Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
10070000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic Core i3 7100
CPU: INTEL Core I3 7100 3.9 Ghz Main: ECS H110 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB SEAGATE Sata Màn hình LCD 19" Viewsonic Thùng máy: Segotep Phím chuột: Cổng USB *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
9767000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i7 7700
- CPU: INTEL Core i7 7700 3.6GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: HDD 1TB + SSD 120GB - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Segotep S7GT-C500 - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng USB - Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + LOA SOUNDMAX + MOUSE PAD
17927000
Tin Học Công Thành
Chọn địa điểm