Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy tính để bàn CTC

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i5 7400
- CPU: INTEL Core i5 7400 3.5Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate Sata - Thùng case: HP - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình LCD 19" Compad HP - Phím chuột: Cổng USB *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng
11535000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic G4400
CPU: INTEL Pentium G4400 3.3 Ghz Main: ECS H110 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB Seagate Thùng máy Patroie & Nguồn 500W Màn hình: LCD 19" Compad HP Bàn phím + chuột: cổng USB Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng
7395000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office G4400
- CPU: INTEL Pentium G4400 3.3Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate Sata - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình: LCD 19" Compad HP - Phím chuột: cổng USB - Hệ điều hành : Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng
8175000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i3 7100
- CPU: INTEL Core i3 7100 3.9GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - VGA: 2GB GIGABYTE N730D5 - Ổ cứng: 1TB HITACHI - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Segotep S7GT-C500 - Màn hình LCD 19" Compad HP - Phím chuột: cổng usb *** Bảo hành: khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng
12145000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic G3930
CPU: INTEL Pentium G3930 2.9 Ghz Main: ECS H110 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB SEAGATE Sata Màn hình LCD 19" Compad HP Thùng máy PATRIOE Phím chuột: Cổng USB *** Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng
6895000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i5 7400
- CPU: INTEL Core i5 7400 3.5GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - VGA: 2GB GIGABYTE N730D5 - Ổ cứng: HDD 1TB - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Segotep S7GT-C500 - Màn hình LCD 19" Compad HP - Phím chuột: Cổng usb *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím chuột bảo hành 24 tháng
13825000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i3 7100
- CPU: INTEL Core i3 7100 3.9Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate - Thùng case: HP - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình LCD 19" Compad HP - Phím chuột: Cổng USB - Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng
9885000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic Core i3 7100
CPU: INTEL Core I3 7100 3.9 Ghz Main: ECS H110 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB SEAGATE Sata Màn hình LCD 19" Compad HP Thùng máy: Segotep Phím chuột: Cổng USB *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng
9205000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i7 7700
- CPU: INTEL Core i7 7700 3.6GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - VGA: 2GB GIGABYTE N730D5 - Ổ cứng: HDD 1TB - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Segotep S7GT-C500 - Màn hình LCD 19" Compad HP - Phím chuột: Cổng USB - Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng
17715000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office G3930
- CPU: INTEL Pentium G3930 2.9Ghz - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB Seagate - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Segotep 500W 12cm - Màn hình LCD 19" Compad HP - Phím chuột: Cổng USB *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng
7725000
Tin Học Công Thành
Chọn địa điểm