Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy tính để bàn CTC

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i5 7400
- CPU: INTEL Core i5 7400 3.5Ghz - Main: ECS H110 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB WD - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Dancing 500W 12cm - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng USB *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
10155000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic G4900
- CPU: INTEL Celeron G4900 3.1Ghz - Main: ECS H310-H2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB WD Sata - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Dancing 500W 12cm - Màn hình: LCD 18.5" Viewsonic - Phím chuột: cổng USB - Hệ điều hành : Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
6455000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office G4900
- CPU: INTEL Celeron G4900 3.1Ghz - Main: Gigabyte H310M DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB WD Sata - Thùng case: Patrioe - Nguồn: Dancing 500W 12cm - Màn hình: LCD 18.5" Viewsonic - Phím chuột: cổng USB - Hệ điều hành : Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng BỘ QUÀ TẶNG: PM VIRUS + BỘ VỆ SINH MÁY + MOUSE PAD
6870000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i3 8100
- CPU: INTEL Core i3 8100 3.6GHZ - Main: GIGABYTE H310M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB WD sata -Thùng case: Patrioe - Nguồn: Dancing 500w fan 12cm - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: cổng USB *** Bảo hành: khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng BỘ QUÀ TẶNG: PM VIRUS + BỘ VỆ SINH MÁY + MOUSE PAD
9050000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office Pro Core i3 8100
- CPU: INTEL Core i3 8100 3.6Ghz - Main: ECS H310-H5 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB + 120GB - Nguồn: Player PS - 450BS - Thùng máy: Seogotep Dancing V2 - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng USB - Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
9655000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic G5400
CPU: INTEL Pentium G5400 3.7 Ghz Main: ECS H310 - H5 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB WD sata Thùng máy Patroie & Nguồn 500W Màn hình: LCD 19" Viewsonic Bàn phím + chuột: cổng USB Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
7455000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Classic Core i3 8100
CPU: INTEL Core i3 8100 3.3 Ghz Main: ECS H310 - H5 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB WD Thùng máy Patroie & Nguồn 500W Màn hình: LCD 18.5" Viewsonic Bàn phím + chuột: cổng USB Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
8555000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office Core i3 7100
- CPU: INTEL Core i3 7100 3.9GHZ - Main: GIGABYTE H110M-DS2 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: 500GB WD sata -Thùng case: Patrioe - Nguồn: Dancing 500w fan 12cm - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: cổng usb *** Bảo hành: khối CPU, Màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
9155000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Office G5400
CPU: INTEL Pentium G5400 3.7 Ghz Main: Gigabyte H310M DS2 Ram: DDR4 4GB bus 2400 Ổ cứng: 500GB WD sata Thùng máy Patroie & Nguồn 500W Màn hình: LCD 19" Viewsonic Bàn phím + chuột: cổng USB Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, màn hình, bàn phím & chuột bảo hành 24 tháng BỘ QUÀ TẶNG: PM VIRUS + BỘ VỆ SINH MÁY + MOUSE PAD
7750000
Tin Học Công Thành
Máy tính thương hiệu CTC Pro Core i5 8400
- CPU: INTEL Core i5 8400 4.0GHZ - Main: ECS H310-H5 - Ram: DDR4 4GB bus 2400Mhz - Ổ cứng: HDD 500GB + SSD 120GB - Thùng case: Segotep Dancing V2 - Nguồn: Player PS-450BS - Màn hình LCD 19" Viewsonic - Phím chuột: Cổng USB - Hệ điều hành: Free Dos *** Bảo hành: Khối CPU, Màn hình, Bàn phím & Chuột bảo hành 24 tháng TẶNG PM VIRUS + PHIẾU MUA HÀNG 100K + MOUSE PAD
12455000
Tin Học Công Thành
Chọn địa điểm