Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy scan Contex

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Máy Scan đa chức năng Contex SD 36 MFP Repro
Máy Scan đa chức năng Contex SD 36 MFP Repro - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (Phải có máy vi tính) - Gồm Scanner + Stand+17 touchscreen+Nextimage pro software SD 3600 scanner, SD 3615 MFP License Key, SD3600 MFP stand, Nextimage Repro License Key, 17-inch touchscreen. * Khổ quét 36inch (914mm) * Tốc độ quét B/W: 10""/s, màu: 1.5""/s * Độ phân giải quang học: 600dpi, nội suy: 600dpi * Công nghệ quét: Contex Unibody CIS Design
140000000
F5Pro - Hà Nội
Máy Scan đa chức năng Contex IQ44 MFP2GO
Máy Scan đa chức năng Contex IQ44 MFP2GO - Gồm Scanner+Stand+10" touch screen MFP2GO Controller) - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (không cần máy vi tính) IQ 4400 scanner, IQ 4420 License Key, IQ 4400 MFP stand, MFP2GO Controller. * Khổ quét 44inch (1118mm) * Tốc độ quét B/W: 10"/s, màu: 1.50"/s * Độ phân giải quang học: 1200dpi, nội suy: 9600dpi * Công nghệ quét: Contex Unibody CIS design * Độ dầy vật liệu: 0.08inch (2
160000000
F5Pro - Hà Nội
Máy Scan đa chức năng Contex HD 42 MFP2GO
Máy Scan đa chức năng Contex HD 42 MFP2GO - Gồm: Scanner+Stand+10"" touch screen MFP2GO Controller - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (không cần máy vi tính). - "HD Ultra scanner, HD Ultra i4220s License Key, HD Ultra MFP stand, MFP2GO Controller * Khổ quét 42inch (1067mm) * Tốc độ quét B/W: 12""/s, màu: 2""/s * Độ phân giải quang học: 1200dpi, nội suy: 9600dpi * Công nghệ quét: Contex CCD with CNL * Độ dầy vật liệu: 0.6
230000000
F5Pro - Hà Nội
Máy Scan đa chức năng Contex HD Ultra 42 MFP Repro
Máy Scan đa chức năng Contex HD Ultra 42 MFP Repro - Gồm Scanner + Stand+17 touchscreen+Nextimage pro software - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (Phải có máy vi tính). HD Ultra scanner, HD Ultra i4220s License Key, Nextimage Repro license key, HD Ultra MFP stand, 17-inch touchscreen. * Khổ quét 42inch (1067mm) * Tốc độ quét B/W: 12""/s, màu: 2""/s * Độ phân giải quang học: 1200dpi, nội suy: 9600dpi * Công nghệ quét: Contex CCD
282500000
F5Pro - Hà Nội
Máy scan đa chức năng Contex SD36 MFP2GO
Máy Scan đa chức năng Contex SD36 MFP2GO - Gồm Scanner+Stand+10" touch screen MFP2GO Controller) - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (không cần máy vi tính) IQ 4400 scanner, IQ 4420 License Key, IQ 4400 MFP stand, MFP2GO Controller. * Khổ quét 44inch (1118mm) * Tốc độ quét B/W: 10"/s, màu: 1.50"/s * Độ phân giải quang học: 1200dpi, nội suy: 9600dpi * Công nghệ quét: Contex Unibody CIS design * Độ dầy vật liệu: 0.08inch (2
150000000
F5Pro - Hà Nội
Máy Scan đa chức năng Contex IQ 44 MFP Repro
Máy Scan đa chức năng Contex IQ 44 MFP Repro - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (Phải có máy vi tính) - Gồm Scanner + Stand+17 touchscreen+Nextimage pro software Máy Scan đa chức năng Contex IQ 44 MFP Repro - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (Phải có máy vi tính) - Gồm Scanner + Stand+17 touchscreen+Nextimage pro software - Có thể nối các máy in khổ rộng như EPSON, HP, CANON (Phải có máy vi tính). "IQ 4400 sc
139000000
F5Pro - Hà Nội
Máy quét màu Contex HD-3650 Base
408672000
Vinacomm - Trung Kính
Máy quét màu Contex SD-4490
362275000
Vinacomm - Trung Kính
Máy quét màu Contex HD-5450 Base
631455000
Vinacomm - Trung Kính
Máy quét màu Contex HD-3630 Plus
365500000
Vinacomm - Trung Kính
Máy quét màu Contex HD-4230I Base
380550000
Vinacomm - Trung Kính
Máy quét đen trắng Contex SD-4410
252625000
Vinacomm - Trung Kính
Chọn địa điểm