Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy chủ Lenovo

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Lenovo X3650 M5 8871D2A-2630
Thông tin sản phẩm x3650 M5, Xeon 10C E5-2630 v4 85W 2.2GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 2U
78045000
chinhnhan.vn
Lenovo X3100 M5 5457C3A
Thông tin sản phẩm x3100 M5, Xeon 4C E3-1231v3 80W 3.4GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 300W p/s, Tower
25506000
chinhnhan.vn
Lenovo X3100 M5 5457B3A
Thông tin sản phẩm x3100 M5, Xeon 4C E3-1220v3 80W 3.1GHz/1600MHz/8MB, 1x4GB, O/Bay SS 3.5in SATA, SR C100, DVD-ROM, 350W p/s, Tower.
22593000
chinhnhan.vn
Lenovo X3250 M6 3633B4A
Thông tin sản phẩm "x3250 M6, Xeon 4C E3-1220v5 80W 3.0GHz/2133MHz, 1x4GB, O/Bay 2.5in HS SAS/SATA, SR M1210, 300W p/s, Rack_3633B4A
30620000
chinhnhan.vn
Lenovo X3650 M5 8871C2A
Thông tin sản phẩm x3650 M5, Xeon 8C E5-2620 v4 85W 2.1GHz/2133MHz/20MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack 2U
59491000
chinhnhan.vn
Lenovo X3650 M5 8871F2A
Thông tin sản phẩm x3650 M5, Xeon 10C E5-2640 v4 90W 2.4GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 550W p/s, Rack 2U
86615000
chinhnhan.vn
Lenovo X3650 M5 8871G2A
Thông tin sản phẩm x3650 M5, Xeon 12C E5-2650 v4 105W 2.2GHz/2400MHz/30MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M5210, 750W p/s, Rack 2U
102087000
chinhnhan.vn
Lenovo X3500 M5 5464B2A
Thông tin sản phẩm x3500 M5, Xeon 6C E5-2609v3 85W 1.9GHz/1600MHz/15MB, 1x8GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
57225000
chinhnhan.vn
Lenovo X3500 M5 5464C2A
Thông tin sản phẩm x3500 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SATA/SAS, SR M1215, DVD-ROM, 550W p/s, Tower
61369000
chinhnhan.vn
Chọn địa điểm