Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Máy chủ Draytek

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Draytek V2110F - Fiber Router - VPN Server
Fiber Router + VPN Server, 1 cổng Quang, 4 cổng LAN 10/100 Mbps với kết nối VLAN, VPN hỗ trợ 2 kênh VPN,• Cổng USB hỗ trợ kết nối modem 3G HSPDA hoặc Printer server khi kết nối máy in thành máy in mạng multi-NAT; Gán IP cố định (được cho trước)
2970000
Dmart
Chọn địa điểm