Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Màn hình máy tính Netronix

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Kích thước màn hình (inch)
Độ phân giải tối đa
Màn hình cảm ứng Netronix / UTG 17 inch TAIWAN (Touch LCD Monitor TM-170)
Độ phân giải : khác Kiểu màn hình : Màn thường (Màn vuông) Hỗ trợ HD : Không
9999000
TU GIA
Màn hình cảm ứng Netronix / UTG 19 inch TAIWAN (Touch LCD Monitor TM-190)
Độ phân giải : khác Kiểu màn hình : Màn thường (Màn vuông) Hỗ trợ HD : Không
11999000
TU GIA
Màn hình cảm ứng Netronix / UTG 15 inch TAIWAN (Touch LCD Monitor TM-150)
Độ phân giải : khác Kiểu màn hình : Màn thường (Màn vuông) Hỗ trợ HD : Không
6499000
TU GIA
Chọn địa điểm