Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

RAM Sun

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
RAM SUN 16GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x8GB) REG ECC. Part: SESX2D3Z, 511-1228, T6340-X-28
Support: Sun Blade T6340, Netra T5440, SPARC Enterprise T5120, T5140, SPARC Enterprise T5220, T5240, SPARC Enterprise T5440 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
12000000
AT Computer
RAM SUN 32GB DDR3-1600Mhz PC3-12800 RDIMM ECC. Part: 7106548, 7106548-MT, 7071891
Support: Sun Blade X4-2B, Server X4-2, X4-2L Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
18000000
AT Computer
RAM SUN 2GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x1GB) REG ECC. Part: X4400A, 371-2654, 540-7251, X4400
Support: Sun Blade X6250, Sun Blade X6450, Sun Blade X8450 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2800000
AT Computer
RAM SUN 2GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 DIMM ECC. Part: 4650A, 4670A, 4673A, 8337A, 271-4287, 4653A, 5869A
Support: Sun Blade X6275, X4170, X4270, X4275, Sun Fire X2270, X2270 M2, X4170 M2, X4470, Netra X4270, X6270 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2800000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR-400Mhz PC-3200 (2x2GB) DIMM ECC. Part: X9210A, X9210, 9210A, 9210
Support: Sun Workstation W1100z, W2100z Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 16GB DDR3-1600Mhz PC3-12800 RDIMM ECC. Part: 7102800, 7041588
Support: Sun Fire X4170 M3, X4270 M3, X6270 M3, X3-2, Balde X3-2B, Server X3-2, X4-2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
12000000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x2GB) REG ECC. Part: X6381A, 540-7347, 371-3068
Support: Sun Fire X4150, X4450 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR-333Mhz PC-2700 (2x2GB) SDRAM DIMM ECC. Part: X9253A, 370-6645
Support: Sun Fire V20z, V40z Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
4800000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR-400Mhz PC-3200 (2x2GB) DIMM ECC. Part: X8023A, X8023, 8023A, 8023
Support: Sun Fire x4100, x4200 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x4GB) REG ECC. Part: X4402A, 371-2656, 540-7253, X4402
Support: Sun Fire 280R, Blade 1000, 2000, Netra 20 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR3-1066Mhz PC3-8500 DIMM Registered ECC. Part: X5868A, 5868A, 371-4285
Support: Sun Blade X6275, X4170, X4270, X4275, Sun Fire X2270, X2270 M2, X4170 M2, X4470, Netra X4270, X6270 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 1GB DDR-266Mhz PC-2100 (2x512MB) DIMM ECC. Part: 370-6202, X7603A
Support: Sun Fire V210, V240, V250, V440, Netra 240, 440, Blade 1500, 2500 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
1800000
AT Computer
Chọn địa điểm