Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

RAM Sun

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
RAM SUN 8GB (2x4GB) ECC REG DDR2 PC2-5300. Part: X4293A, 371-2437, 540-7257, X4293, X4300A
Support: Sun Fire X6220, Sun Blade X8420, Sun Blade X8440 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 4GB (2x2GB) ECC REG DDR2 PC2-5300. Part: X4203AF, 511-1161, 371-2144
Support: Sun Blade T6340, Netra T5440, SPARC Enterprise T5120, T5140, SPARC Enterprise T5220, T5240, SPARC Enterprise T5440 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 2GB (2x1GB) ECC REG DDR2 PC2-5300. Part: X6380A, 540-7346, 371-3067
Support: Sun Fire X4150, X4450 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2800000
AT Computer
RAM SUN 8GB PC3-12800 DDR3-1600 ECC RDIMM. Part: 7102797, 7102797-MT, 70415
Support: Sun Fire X4170 M3, X4270 M3, X6270 M3, X3-2, Balde X3-2B, Server X3-2, X4-2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 16GB (2x8GB) ECC REG DDR2 667MHz PC2-5300. Part: X5290A
Support: Sun Fire X2200 M2, 40 M2 Workstation Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
12000000
AT Computer
RAM SUN 8GB (2x4GB) ECC REG DDR2 PC2-5300. Part: X4227A, X4233A, 371-2205, 540-7118
Support: Sun Fire X4100 M2, Sun Fire X4200 M2, Sun Netra X4200 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 4GB (2x2GB) ECC Buffered DDR2 PC2-5300. Part: X5279A
Support: SUN Fire X2100 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 8GB (2 x 4GB) DDR400 PC3200 ECC DIMM Kit. Part: X5092A-Z, 371-1824, 541-2036
Support: Sun Fire 280R, Blade 1000, 2000, Netra 20 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 2GB (2x1GB) PC2700 DDR333 ECC SDRAM DIMM Kit. Part: X9252A, 370-6644
Support: Sun Fire V20z, V40z Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2800000
AT Computer
RAM SUN 16GB PC3-12800 DDR3-1600 ECC RDIMM. Part: 7100794, 7018701
Support: Sun Fire X4170 M3, X4270 M3, X6270 M3, X3-2, Balde X3-2B, Server X3-2, X4-2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
12000000
AT Computer
RAM SUN 4GB (2x2GB) ECC REG DDR2 PC2-5300. Part: X4401A, 371-2655, 540-7252, 4401A
Support: Sun Blade X6250, Sun Blade X6450, Sun Blade X8450 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 16GB (2x8GB) ECC REG DDR2 DDR2 PC2-5300. Part: X4200M2
Support: Sun Fire X4100 M2, Sun Fire X4200 M2, Sun Netra X4200 M2. Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
12000000
AT Computer
Chọn địa điểm