Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

RAM Sun

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
RAM SUN 4GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x2GB) Buffered ECC. Part: X5279A
Support: SUN Fire X2100 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2400000
AT Computer
RAM SUN 32GB DDR3-1066Mhz PC3-8500 (2x16GB) RDIMM ECC. Part: SE6Y2C11Z
Support: SUN Fire X4470 M2, SPARC T-Series T4-2 server Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
14800000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR2-533Mhz PC2-4200 (2x4GB) REG ECC. Part: X7803A
Support: SUN Fire T2000, Netra T2000 Server Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
4200000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 DIMM Register ECC. Part: X4651A, X4651A-MT, X4654A, X4674A, X8338A, X5870A, 371-4288
Support: SUN Blade X6275, X4170, X4270, X4275, SUN Fire X2270, X2270 M2, X4170 M2, X4470, Netra X4270, X6270 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
2200000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR2-533Mhz PC2-4200 (2x2GB) REG ECC. Part: X7802A
Support: SUN Fire T2000, Netra T2000 Server Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2200000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR3-1600Mhz PC3-12800 RDIMM ECC. Part: 7100790
Support: SUN Fire X4170 M3, X4270 M3, X6270 M3, X3-2, Balde X3-2B, Server X3-2, X4-2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3800000
AT Computer
RAM SUN 16GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x8GB) REG ECC. Part: X5290A
Support: Sun Fire X2200 M2, 4200 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 DIMM Registered ECC. Part: X4716A, 371-4917, MT-X4716A
Support: SUN Blade X6275 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: HP
3800000
AT Computer
RAM SUN 16GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 (2x8GB) RDIMM ECC. Part: SE6Y2C11Z
Support: SUN Fire X4470 M2, SPARC T-Series T4-2 server Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
6800000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x4GB) REG ECC. Part: X5289A
Support: Sun Fire X2200 M2, 40 M2 Workstation Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
4200000
AT Computer
RAM SUN 8GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 (2x4GB) RDIMM ECC. Part: SE6Y2B11Z
Support: SUN Fire X4470 M2, SPARC T-Series T4-2 server Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
4200000
AT Computer
RAM SUN 4GB DDR2-667Mhz PC2-5300 (2x4GB) REG ECC. Part: X5288A
Support: Sun Fire X2200 M2, 40 M2 Workstation Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
2400000
AT Computer
Chọn địa điểm