Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

RAM Patriot

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Patriot 2Gb DDRam III Bus 1333
Loại Ram : DDRAM 3 Dung lượng RAM : 2 GB Bus RAM : 1333 Mhz
645000
TU GIA
PATRIOT VIPER II SECTOR 5 series 8GB bus 1600 - KIT 2*4GB
Loại Ram : DDR3 KIT for OC & Gamer Dung lượng RAM : 8 Gb Bus RAM : 1600 Mhz
1499000
TU GIA
PATRIOT 2*2Gb DDRam III bus 2000 Xtreme Sector 5 series
Loại Ram : DDRAM 3 Dung lượng RAM : 4 GB Bus RAM : 2000 Mhz
5330000
TU GIA
RAM Patriot - 8GB PSD38G16002
Loại Ram : DDRAM 3 Dung lượng RAM : 8 Gb Bus RAM : 1600 Mhz
2689000
TU GIA
RAM Patriot - 4GB PSD44G240082
Loại Ram : DDRam 4 Dung lượng RAM : 4 GB Bus RAM : 2400 MHz
960000
TU GIA
PATRIOT Xtreme Sector 5 series 4GB bus 2000 - KIT 2*2GB
Loại Ram : DDR3 KIT for OC & Gamer Dung lượng RAM : 4 GB Bus RAM : 2000 Mhz
1069000
TU GIA
PATRIOT VIPER II SECTOR 5 series 8GB bus 2000 - KIT 2*4GB
Loại Ram : DDR3 KIT for OC & Gamer Dung lượng RAM : 8 Gb Bus RAM : 2000 Mhz
1599000
TU GIA
PATRIOT GAMER Series Sector 5 4GB bus 2000 - KIT 2*2GB
Loại Ram : DDR3 KIT for OC & Gamer Dung lượng RAM : 4 GB Bus RAM : 1333 Mhz
919000
TU GIA
PATRIOT VIPER Xtreme Division 2 series 4GB bus 2133 - KIT 2*2GB
Loại Ram : DDR3 KIT for OC & Gamer Dung lượng RAM : 4 GB Bus RAM : 2133 MHz
1039000
TU GIA
DDR3 2GB/1333 Mhz PATRIOT SODIMM Dùng cho NOTEBOOK
Loại Ram : DDRAM 3 Dung lượng RAM : 2 GB Bus RAM : 1333 Mhz
450000
TU GIA
RAM Patriot - 4GB PSD34G1600L81S
Loại Ram : DDRAM 3 Dung lượng RAM : 4 GB Bus RAM : 1600 Mhz
2590000
TU GIA
RAM Patriot - 8GB PSD38G1600L81S
Loại Ram : DDRAM 3 Dung lượng RAM : 8 Gb Bus RAM : 1600 Mhz
1750000
TU GIA
Chọn địa điểm