Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

RAM Fujitsu

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
RAM FUJITSU 4GB (1X4GB) 1RX8 DDR4-2133 U ECC. Part: S26361-F3909-L514
Support: Server Fujitsu Primergy RX1330 M2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1600000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3 RG LV 1600 MHZ PC3-12800. Part: S26361-F3781-L614
Support: Server Fujitsu Primergy CX270 S2, CX250 S2, BX924 S4, BX920 S4 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1600000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3 RG LV 1600 MHZ PC3-12800. Part: S26361-F3781-L514
Support: Server Fujitsu Primergy RX300 S8, TX300 S8, RX350 S8, RX200 S8, SX350 S8 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1600000
AT Computer
RAM FUJITSU 2GB DDR3-1333 PC3-10600 RG ECC. Part: S26361-F3993-L513
Support: Server Fujitsu Primergy RX300 S5 D2619, Primergy BX920 S1 DUAL CPU Blade, Primergy BX620 S5 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1400000
AT Computer
RAM FUJITSU 8GB DDR3 1333 MHZ PC3-10600 RG D. Part: S26361-F4412-L515
Support: Server Fujitsu Primergy BX922 S2, BX924 S2, BX920 S2, RX600 S6, BX620 S6 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3600000
AT Computer
RAM FUJITSU 8GB DDR3 LV 1333 MHZ PC3-10600 RG D. Part: S26361-F3605-L515
Support: Server Fujitsu Primergy RX300 S6, TX300 S6, RX200 S6, TX200 S6, BX924 S2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3600000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3 1333 MHZ PC3-10600 UB D ECC. Part: S26361-F3335-L515
Support: Server Fujitsu Primergy TX150 S7, RX100 S6, TX100 S2, MX130 S1 D2974, MX130 S2 D3090 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1800000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3 LV 1333 MHZ PC3-10600 RG D. Part: S26361-F3605-L514
Support: Server Fujitsu Primergy RX300 S6, TX300 S6, RX200 S6, TX200 S6, BX924 S2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1600000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3 1333 MHZ PC3-10600 RG S ECC. Part: S26361-F3604-L510
Support: Server Fujitsu Primergy RX300 S6, TX300 S6, RX200 S6, TX200 S6, BX924 S2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1600000
AT Computer
RAM FUJITSU 2GB DDR3 1333 MHZ PC3-10600 UB S E. Part: S26361-F3335-L524
Support: Server Fujitsu Primergy TX140 S1, RX100 S7, TX120 S3, TX100 S3 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1200000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB (2X2GB) FBD667 PC2-5300F D ECC. Part: S26361-F3263-L723
Support: Server Fujitsu Primergy RX200 S4 D2671 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2200000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB (2X2GB) FBD667 PC2-5300F D ECC. Part: S26361-F3263-L623
Support: Server Fujitsu Primergy RX600 S4 D2244 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2200000
AT Computer
Chọn địa điểm