Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

RAM Fujitsu

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
RAM FUJITSU 32GB DDR3-1066Mhz PC3-8500 (2X16GB) RG D ECC. Part: S26361-F4003-R626
Support: Server Fujitsu Primergy RX600 S5, BX960 S1, RX900 S1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
9800000
AT Computer
RAM FUJITSU 2GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 UB D ECC. Part: S26361-F4416-L513
Support: Server Fujitsu Primergy BX922 S2, BX924 S2, BX920 S2, RX600 S6, BX620 S6 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1200000
AT Computer
RAM FUJITSU 16GB DDR3-1600Mhz PC3-12800 2RX4 ECC. Part: S26361-F5309-R643
Support: Server Fujitsu Primergy RX4770 M1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
5500000
AT Computer
RAM FUJITSU 8GB DDR4-2133MHz PC4-17000 2RX8R ECC. Part: S26361-F3843-L515
Support: Server Fujitsu TX2560 M1, RX2530 M1, RX2540 M1, RX2540 M1, RX2530 M1, RX2560 M1, RX2510 M1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3600000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 UB ECC. Part: V26808-B4913-C103
Support: Server Fujitsu Primergy MX130 S2 D3090 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1800000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR-400MHz PC-3200 (2X2GB) ECC. Part: S26361-F3072-R523
Support: Server Fujitsu Primergy RX200 S2, RX300 S2, BX620 S2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2400000
AT Computer
RAM FUJITSU 8GB DDR4-2133MHz PC4-17000 2RX8R ECC. Part: S26361-F3843-L615
Support: Server Fujitsu Primergy BX2580 M1, BX2560 M1, CX2550 M1, CX2570 M1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3600000
AT Computer
RAM FUJITSU 2GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 RG S ECC. Part: S26361-F3604-L513
Support: Server Fujitsu Primergy RX300 S6, TX300 S6, RX200 S6, TX200 S6, BX924 S2 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1200000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 1RX4R ECC. Part: S26361-F3697-L614
Support: Server Fujitsu Primergy BX920 S3, BX924 S3, CX250 S1, CX270 S1, CX272 S1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1800000
AT Computer
RAM FUJITSU 16GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 (4X4GB) ECC. Part: S26361-F4003-L644
Support: Server Fujitsu Primergy RX600 S5, BX960 S1, RX900 S1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
5500000
AT Computer
RAM FUJITSU 4GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 RG S ECC. Part: S26361-F4412-L510
Support: Server Fujitsu Primergy BX922 S2, BX924 S2, BX920 S2, RX600 S6, BX620 S6 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
1800000
AT Computer
RAM FUJITSU 8GB DDR3-1333Mhz PC3-10600 (2X4GB) RG D. Part: S26361-F4003-R624
Support: Server Fujitsu Primergy RX600 S5, BX960 S1, RX900 S1 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3600000
AT Computer
Chọn địa điểm