Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ đĩa FDD, MOD, ZIP, Jazz Liteon

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
LiteOn 18X
Tính năng nổi bật Tốc độ DVD 18X / CDROM 48X, chuẩn SATA Công nghệ: SMART-X, ABS, DVD Multi (Buffer 2Mb – Đọc DVDROM 18X, Đọc CDROM 48X)
267000
Thành Nhân
Chọn địa điểm