Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ cứng gắn trong & Ổ cứng mạng Sun

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
HDD SUN 500GB SATA 7.2K 2.5''. Part: 542-0371
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
12180000
AT Computer
HDD SUN 500GB SATA 7.2K 3.5''. Part: XTA5000S8-500G7KZ, 540-6635
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
6720000
AT Computer
HDD SUN 500GB SATA 7.2K 2.5''. Part: XRA-ST2CF-500G7K, 542-0184
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
12180000
AT Computer
HDD SUN 500GB SATA 7.2K 2.5''. Part: XRB-ST2CF-500G7K, 7042768
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
12180000
AT Computer
HDD SUN 146GB SAS 10K 2.5''. Part: XRA-SS2ND-146G10KZ, 390-0324
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
6300000
AT Computer
HDD SUN 73GB SAS 10K 2.5''. Part: XRA-SS2CD-73G10K, 540-6611
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
3990000
AT Computer
HDD SUN 1TB SATA 7.2K 3.5''. Part: XTC-ST1CF-1TB7KZ, 540-7590
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
9240000
AT Computer
HDD SUN 73GB 10K RPM FC Fibre Channel. Part: XTA-3510-73GB-10K ,540-5629
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
3990000
AT Computer
HDD SUN 73.4GB 15K RPM SCSI. Part: XRA-SC1N2-73G15K, 540-6606
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3990000
AT Computer
HDD SUN 300GB 10K RPM FC Fibre Channel. Part: XTC-FC1CF-300G10KZ, 540-655
Support: Sun StorageTek 5320 NAS, 6130, 6140, 6540 Sun Storage 6180, Sun StorageTek 6580, Sun StorageTek 6780.... Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
8820000
AT Computer
HDD SUN 2TB SATA 7.2K 3.5'' SAS. Part: XTA-ST1NG-2T7K, 542-0183
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
13650000
AT Computer
HDD SUN 1TB SATA 7.2K 3.5''. Part: ZFS, Part: 540-7824
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
11550000
AT Computer
Chọn địa điểm