Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ cứng gắn trong & Ổ cứng mạng Sun

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
SUN 73GB 10K FC Fibre Channel. Part: XTA-3510-73GB-10K ,540-5629
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
3990000
AT Computer
SUN 500GB SATA 7.2K 3.5. Part: XTC-ST1CF-500G7KZ, 540-6635
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
7350000
AT Computer
SUN 146GB SAS 10K 3.5. Part: XRB-SS2CD-146G10KZ, 540-7151
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
5880000
AT Computer
SUN 1TB SATA 7.2K 3.5. Part: XTA-ST1NG-1T7K, 540-7624
Support: SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
9240000
AT Computer
SUN 500GB SATA 7.2K 2.5. Part: XRA-ST2CF-500G7K, 542-0184
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
12180000
AT Computer
SUN 500GB SATA 7.2K 2.5. Part: 542-0184
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
12180000
AT Computer
SUN 73.4GB SCSI 15K. Part: XRA-SC1N2-73G15K, 540-6606
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: SUN
3990000
AT Computer
SUN 146GB SAS 10K 2.5. Part: XRA-SS2ND-146G10KZ, 390-0324
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
6300000
AT Computer
SUN 300GB 10K FC Fibre Channel. Part: XTA-FC1CF-300G10KZ, 540-6551
Support: SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
8820000
AT Computer
SUN 500GB SATA 7.2K 2.5. Part: XRB-ST2CF-500G7K, 7042768
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
12180000
AT Computer
SUN 500GB SATA 7.2K 3.5. Part: XTA-ST1NC-500G7K, 540-6365
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
6720000
AT Computer
SUN 500GB SATA 7.2K 3.5. Part: XRB-ST1CE-500G7K, 540-6645
Support: HDD SUN System Storage Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
6720000
AT Computer
Chọn địa điểm