Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ cứng gắn trong & Ổ cứng mạng Fujitsu

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
FUJITSU 73GB SAS 10K 3Gbps 2.5. Part: MAV2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2940000
AT Computer
FUJITSU 36GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: MAU3036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3360000
AT Computer
FUJITSU 73GB SAS 15K 6Gbps 2.5. Part: MBE2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3150000
AT Computer
FUJITSU 36GB SAS 10K 2.5. Part: MAY2036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2520000
AT Computer
FUJITSU 36GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: MAX3036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3360000
AT Computer
FUJITSU 73GB SAS 15K 3Gbps 2.5. Part: MBC2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3150000
AT Computer
FUJITSU 36GB SAS 15K 2.5. Part: MBC2036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2730000
AT Computer
FUJITSU 73GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: MBA3073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3990000
AT Computer
FUJITSU 36GB SAS 10K 2.5. Part: MAV2036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2520000
AT Computer
FUJITSU 73GB SAS 15K 3Gbps 3.5. Part: MAX3073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3990000
AT Computer
FUJITSU 73GB SAS 10K 3Gbps 2.5. Part: MAY2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2940000
AT Computer
HDD LT FUJITSU 160GB
Nhãn hiệu Fujitsu
800000
kontumso.vn
Chọn địa điểm