Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ cứng gắn trong & Ổ cứng mạng Fujitsu

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
HDD FUJITSU 300GB 10K FC. Part: MAW3300FC
Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
7980000
AT Computer
HDD FUJITSU 146GB 15K FC. Part: MAX3147FC
Tình trạng: Mới Nguyên ( Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
6300000
AT Computer
HDD FUJITSU 36GB SAS 15K RPM 3Gbps 3.5''. Part: MAU3036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3360000
AT Computer
HDD FUJITSU 36GB SAS 15K RPM 2.5''. Part: MBC2036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2730000
AT Computer
HDD FUJITSU 146GB Ultra 320 15K SCSI. Part: MBA3147NC
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3990000
AT Computer
HDD FUJITSU 36GB SAS 15K RPM 3Gbps 3.5''. Part: MAX3036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3360000
AT Computer
HDD FUJITSU 36GB SAS 10K RPM 2.5''. Part: MAY2036RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2520000
AT Computer
HDD FUJITSU 146GB Ultra 320 15K SCSI. Part: MAU3147NC
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3990000
AT Computer
HDD FUJITSU 36GB Ultra 320 15K SCSI - 68PIN. Part: MAX3036NP
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3150000
AT Computer
HDD FUJITSU 73GB SAS 10K RPM 3Gbps 2.5''. Part: MAV2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2940000
AT Computer
HDD FUJITSU 73GB SAS 10K RPM 3Gbps 2.5''. Part: MAY2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
2940000
AT Computer
HDD FUJITSU 73GB SAS 15K RPM 3Gbps 2.5''. Part: MBC2073RC
Support: Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: FUJITSU
3150000
AT Computer
Chọn địa điểm