Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ cứng gắn trong & Ổ cứng mạng EMC

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
EMC 250GB SATA 7.2K 3.5. Part: AX150i, 005048379
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
3800000
AT Computer
EMC 1TB SATA 7.2K 3.5. Part: CX-AT07-010, 005048823, 005048800
Support: EMC CX3 10, CX3 20, CX3 40, CX3 80, CX4 120, CX4 240, CX4 480, CX4 960 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
5200000
AT Computer
EMC 600GB SAS 15K 6Gb 3.5. Part: V3-VS15-600, 005049272, 005049677
Support: EMC VNX5100, VNX5300, VNX5500, VNX5700, VNX7500 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
8800000
AT Computer
EMC 320GB SATA 5.4K 3.5. Part: 118032260
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
4800000
AT Computer
EMC 1TB SATA 7.2K 3.5. Part: AX-SS07-010, 005048805
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
5200000
AT Computer
EMC 500GB SATA 7.2K 4Gb 3.5. Part: CX-SA07-500, 005048608
Support: EMC CX3, CX4, CX4-4PDAE, CX-4PDAE, DAE3P, DAE4P Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
4600000
AT Computer
EMC 600GB SAS 10K 6Gb 2.5. Part: V6-2S10-600
Support: EMC VNXe3200 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
7800000
AT Computer
EMC 500GB SATA 7.2K 3Gb 3.5. Part: AX150, 005048607
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
4600000
AT Computer
EMC 320GB SATA 7.2K 3.5. Part: CX-AT07-320, 005048715
Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: EMC
4800000
AT Computer
EMC 300GB SAS 15K 6Gb 3.5. Part: V2-PS15-300
Support: EMC VNXe3100, VNXe3150 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
6600000
AT Computer
EMC 600GB SAS 10K 6Gb 2.5. Part: V2-2S10-600
Support: EMC VNXe3100, VNXe3150 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
7800000
AT Computer
EMC 1TB SATA 7.2K 3.5. Part: CX-SA07-010, 118032579
Support: EMC CX500, CX700, CX3 or CX4, CX4-4PDAE, CX-4PDAE, DAE3P, DAE4P Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box )
5200000
AT Computer
Chọn địa điểm