Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Ổ cứng gắn trong & Ổ cứng mạng Dell

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
DELL 600GB SAS 10K 12Gbps 512n 2.5. Part: 4W3N5, 400-AJOR
Support: -Dell PowerEdge T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R515 R530XD. -Dell PowerEdge R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730 R730XD R805 R810 R815 R820. -Dell PowerEdge R900 R905 R910 R920 R930, 940. -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620 M630 M710 M710XD. -Dell PowerEdge M805 M820 M830 M905 M910 M915. -Dell PowerVa
6600000
AT Computer
DELL 4TB SAS 7.2K 12Gbps 512n 3.5. Part: PD4GT, 400-ALNY
Support: -Dell PowerEdge T20 T100 T105 T110 (Gen I,II) T300 T310 T320 T330 T410 T420 T430 T605 T610 T620 T630 T710 Servers. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R300 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R520 R530 R530XD -Dell PowerEdge R630 R710 R715 R720 R720XD R730XD R730 R900 R905 R920 R930 -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220 Servers. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M610x M630 M710HD M830 M915 Blade Servers. -Dell PowerVault M1000e MD1120 MD1200 MD1220 MD3000i MD3060e MD3200 MD32
8800000
AT Computer
DELL 300GB SAS 15K 12Gbps 512n 2.5. Part: 4P9XM, 400-AJSD
Support: -Dell PowerEdge T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R515 R530XD. -Dell PowerEdge R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730 R730XD R805 R810 R815 R820. -Dell PowerEdge R900 R905 R910 R920 R930, 940. -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620 M630 M710 M710XD. -Dell PowerEdge M805 M820 M830 M905 M910 M915. -Dell PowerVa
3600000
AT Computer
DELL 4TB SAS 7.2K 12Gbps 512n 3.5. Part: KCVF5, 400-ALRT
Support: -Dell PowerEdge T20 T100 T105 T110 (Gen I,II) T300 T310 T320 T330 T410 T420 T430 T605 T610 T620 T630 T710 Servers. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R300 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R520 R530 R530XD -Dell PowerEdge R630 R710 R715 R720 R720XD R730XD R730 R900 R905 R920 R930 -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220 Servers. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M610x M630 M710HD M830 M915 Blade Servers. -Dell PowerVault M1000e MD1120 MD1200 MD1220 MD3000i MD3060e MD3200 MD32
8800000
AT Computer
DELL 900GB SAS 15K 12Gbps 512n 2.5. Part: X4GP6
Support: -Dell PowerEdge T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R515 R530XD. -Dell PowerEdge R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730 R730XD R805 R810 R815 R820. -Dell PowerEdge R900 R905 R910 R920 R930, 940. -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620 M630 M710 M710XD. -Dell PowerEdge M805 M820 M830 M905 M910 M915. -Dell PowerVa
6800000
AT Computer
DELL 300GB SAS 15K 12Gbps 512n 2.5. Part: H78RV, 400-AUXN
Support: -Dell PowerEdge T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R515 R530XD. -Dell PowerEdge R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730 R730XD R805 R810 R815 R820. -Dell PowerEdge R900 R905 R910 R920 R930, 940. -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620 M630 M710 M710XD. -Dell PowerEdge M805 M820 M830 M905 M910 M915. -Dell PowerVa
3600000
AT Computer
DELL 900GB SAS 15K 12Gbps 512n 2.5. Part: JJ6FD, 400-ATIQ
Support: -Dell PowerEdge T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R515 R530XD. -Dell PowerEdge R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730 R730XD R805 R810 R815 R820. -Dell PowerEdge R900 R905 R910 R920 R930, 940. -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620 M630 M710 M710XD. -Dell PowerEdge M805 M820 M830 M905 M910 M915. -Dell PowerVa
6800000
AT Computer
DELL 600GB SAS 10K 12Gbps 2.5. Part: 6W3V5, 06W3V5, 400-AJPH
Support: -Dell PowerEdge T20 T100 T105 T110 (Gen I,II) T300 T310 T320 T330 T410 T420 T430 T605 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R300 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R520 R530 R530XD -Dell PowerEdge R630 R710 R715 R720 R720XD R730XD R730 R900 R905 R920 R930 -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M610x M630 M710HD M830 M915. -Dell PowerVault M1000e MD1120 MD1200 MD1220 MD3000i MD3060e MD3200 MD3200i MD3220 MD3220i. -Dell Powe
6600000
AT Computer
DELL 4TB SAS 7.2K 12Gbps 512n 3.5. Part: 44GM5, 400-AVUS
Support: DELL PowerEdge R440, R540, R640, R740, R740XD, R940, FC640, M640 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: DELL
8800000
AT Computer
DELL 900GB SAS 15K 12Gbps 512n 2.5. Part: 322PK, 400-APFZ
Support: -Dell PowerEdge T20 T110 (Gen II) T310 T320 T330 T410 T420 T430 T610 T620 T630 T710. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R515 R530XD. -Dell PowerEdge R610 R620 R630 R710 R715 R720 R720XD R730 R730XD R805 R810 R815 R820. -Dell PowerEdge R900 R905 R910 R920 R930, 940. -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M600 M605 M610 M610x M620 M630 M710 M710XD. -Dell PowerEdge M805 M820 M830 M905 M910 M915. -Dell PowerVa
6800000
AT Computer
DELL 2TB SAS 7.2K 12Gbps 512n 3.5. Part: C36WJ, 400-ALOB
Support: -Dell PowerEdge T20 T100 T105 T110 (Gen I,II) T300 T310 T320 T330 T410 T420 T430 T605 T610 T620 T630 T710 Servers. -Dell PowerEdge R210 (Gen I, II) R220 R230 R300 R310 R320 R330 R410 R415 R420 R430 R510 R520 R530 R530XD -Dell PowerEdge R630 R710 R715 R720 R720XD R730XD R730 R900 R905 R920 R930 -Dell PowerEdge C1100 C2100 C6100 C6220 Servers. -Dell PowerEdge M420 M510 M520 M610x M630 M710HD M830 M915 Blade Servers. -Dell PowerVault M1000e MD1120 MD1200 MD1220 MD3000i MD3060e MD3200 MD32
6800000
AT Computer
DELL 1TB SAS 7.2K 12Gbps 512n 2.5. Part: 8YJ00, 400-ATJD
Support: DELL PowerEdge R440, R540, R640, R740, R740XD, R940, C6420 Tình trạng: Mới Nguyên (Full Box ) Hãng sản xuất: DELL
5600000
AT Computer
Chọn địa điểm