Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Case máy tính Sahara

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Case Sahara P07
Tính năng nổi bật Các cổng kết nối: USB2.0 (x2), USB3.0 (x1), HD AUDIO. Hỗ trợ MB: ATX, Micro ATX. Hỗ trợ PSU: ATX
750000
Thành Nhân
Case Sahara P66
Tính năng nổi bật Các cổng kết nối: USB2.0 (x2), USB3.0 (x1), HD AUDIO. Hỗ trợ MB: ATX, Micro ATX. Hỗ trợ PSU: ATX
1345000
Thành Nhân
Case Sahara E11
Tính năng nổi bật Các cổng kết nối: USB2.0 (x2), USB3.0 (x1), HD AUDIO. Hỗ trợ MB: ATX, Micro ATX. Hỗ trợ PSU: ATX
830000
Thành Nhân
Case Sahara F5
Tính năng nổi bật Các cổng kết nối: USB2.0 (x2), USB3.0 (x1), HD AUDIO. Hỗ trợ MB: ATX, Micro ATX. Hỗ trợ PSU: ATX
1890000
Thành Nhân
Case Sahara P75
Tính năng nổi bật Các cổng kết nối: USB2.0 (x2), USB3.0 (x1), HD AUDIO,HDD (x2), SDD (x4). Hỗ trợ MB: ATX, Micro ATX.Hỗ trợ PSU: ATX
1590000
Thành Nhân
Case SAHARA E11
600000
663000
-10%
KalumaX
Case SAHARA E15
615000
683400
-10%
KalumaX
Chọn địa điểm