Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Card màn hình Tesla

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Cạc màn hình VGA TESLA K40
Kepler CUDA cores 384-bit Processor 2880 Memory clock 3.0GHz Memory size 12 GB Memory I/O 384 -bit GDDR5 Memory configuration 20 pieces of 64M ×16 GDDR5 SDRAM D
98999000
Máy Tính Thanh Long
Chọn địa điểm