Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Card màn hình Quadro

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Quadro P4000 (NVIDIA Geforce/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bit)
- Chipset: Quadro P4000 - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bit - Cổng giao tiếp: 4 x DisplayPort 1.4
24090000
Thiên An Computer
Quadro K6000 (Quadro K6000/ 12Gb/ DDR5/ 384 Bit)
- Chipset: Quadro K6000 - Bộ nhớ: 12Gb DDR5/ 384 Bit - Cổng giao tiếp: 1 x DVI-I, 1 x DVI - D, 2 x DisplayPort 1.2, Stereo
109990000
Thiên An Computer
Quadro K2000 (Quadro K2000/ 2Gb/ DDR5/ 128 Bit)
- Chipset: Quadro K2000 - Bộ nhớ: 2Gb DDR5/ 128 Bit - Cổng giao tiếp: DVI-I DL + 2x DisplayPort 1.2
12950000
Thiên An Computer
Quadro P6000 (NVIDIA Geforce/ 24Gb/ DDR5X/ 384 Bit)
- Chipset: Quadro P6000 - Bộ nhớ: 24Gb DDR5X/ 384 Bit - Cổng giao tiếp: 4 x DisplayPort 1.4, 1 x DVI-D DL
128990000
Thiên An Computer
Quadro 410 (Quadro 410/ 512Mb/ DDR3/ 64 Bit)
- Chipset: Quadro 410 - Bộ nhớ: 512Mb DDR3/ 64 Bit - Cổng giao tiếp: DVI-I/ DisplayPort
3590000
Thiên An Computer
Quadro K5000 (Quadro K5000/ 4Gb/ DDR5/ 256 Bit)
- Chipset: Quadro K5000 - Bộ nhớ: 4Gb DDR5/ 256 Bit - Cổng giao tiếp: 1 x DVI-I, 1 x DVI - D, 2 x DisplayPort 1.2
49990000
Thiên An Computer
Quadro P400 (NVIDIA Geforce/ 2Gb/ DDR5/ 64 Bit)
- Chipset: Quadro P400 - Bộ nhớ: 2Gb DDR5/ 64 Bit - Cổng giao tiếp: 3 x miniDisplayPort 1.4
3650000
Thiên An Computer
Quadro P2000 (NVIDIA Geforce/ 5Gb/ DDR5/ 160 Bit)
- Chipset: Quadro P2000 - Bộ nhớ: 5Gb DDR5/ 160 Bit - Cổng giao tiếp: 4 x DisplayPort 1.4
11890000
Thiên An Computer
Quadro K620 (Quadro K620/ 2Gb/ DDR3/ 128 Bit)
- Chipset: Quadro K620 - Bộ nhớ: 2Gb DDR3/ 128 Bit - Cổng giao tiếp: DVI-I DL + DisplayPort 1.2
4690000
Thiên An Computer
Quadro P1000 (NVIDIA Geforce/ 4Gb/ DDR5/ 128 Bit)
- Chipset: Quadro P1000 - Bộ nhớ: 4Gb DDR5/ 128 Bit - Cổng giao tiếp: 4 x miniDisplayPort 1.4
9190000
Thiên An Computer
Quadro K4000 (Quadro K4000/ 3Gb/ DDR5/ 192 Bit)
- Chipset: Quadro K4000 - Bộ nhớ: 3Gb DDR5/ 192 Bit - Cổng giao tiếp: DVI-I DL + 2x DisplayPort 1.2
21990000
Thiên An Computer
Quadro M4000 (Quadro M4000/ 8Gb/ DDR5/ 256 Bit)
- Chipset: Quadro M4000 - Bộ nhớ: 8Gb DDR5/ 256 Bit - Cổng giao tiếp: 4 x DisplayPort 1.2
24990000
Thiên An Computer
Chọn địa điểm