Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Card màn hình EVGA

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
VGA EVGA Geforce GTX 1060 FTW2 Gaming 6GB (06G-P4-6768-KR)
EVGA GeForce GTX 1060 FTW2 GAMING, 9GHz, 6GB GDDR5, iCX - 9 Thermal Sensors & LED G/P/M (06G-P4-6768) - Memory size: 6144MB - Memory type: GDDR5 - Memory interface: 192-bit - Base/ Boost Clock: 1632 MHz / 1860 MHz - Memory Clock Speed: 8008MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
10400000
10700000
-3%
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1070 SC2 Gaming 8GB (08G-P4-6573-KR)
EVGA GeForce GTX 1070 SC2 GAMING, 8GB GDDR5, iCX - 9 Thermal Sensors & LED G/P/M (08G-P4-6573) - Memory size: 8192MB - Memory type: GDDR5 - Memory interface: 256-bit - Base/ Boost Clock: 1594 MHz / 1784 MHz - Memory Clock Speed: 8008MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
14300000
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1080Ti FTW3 Gaming 11GB iCX (11G-P4-6696-KR)
EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Technology - 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M (11G-P4-6696) - Memory size: 11246MB - Memory type: GDDR5X - Memory interface: 352-bit - Base/ Boost Clock: 1569 MHz / 1683 MHz - Memory Clock Speed: 11016MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
25500000
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1080Ti SC2 Gaming 11GB iCX (11G-P4-6593-KR)
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC2 GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Technology - 9 Thermal Sensors & RGB LED G/P/M (11G-P4-6593) - Memory size: 11246MB - Memory type: GDDR5X - Memory interface: 352-bit - Base/ Boost Clock: 1556 MHz / 1670 MHz - Memory Clock Speed: 11016MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
25900000
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1070 SC Gaming 8GB ACX 3.0 (08G-P4-5173-KR)
EVGA GeForce GTX 1070 SC GAMING, 8GB GDDR5, ACX 3.0 & Black Edition (08G-P4-5173) - Memory size: 8192MB - Memory type: GDDR5 - Memory interface: 256-bit - Base/ Boost Clock: 1594 MHz / 1784 MHz - Memory Clock Speed: 8008MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
13800000
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1050Ti SSC Gaming 4GB ACX 3.0 (04G-P4-6255)
VGA EVGA Geforce GTX 1050Ti SSC Gaming 4GB ACX 3.0 (04G-P4-6255) - Memory size: 4096MB - Memory type: GDDR5 - Memory interface: 128-bit - Base/ Boost Clock: 1366 MHz / 1480 MHz - Memory Clock Speed: 7008MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPort, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
5500000
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1070Ti SC Gaming 8GB (08G-P4-5671-KR)
EVGA GeForce GTX 1070 Ti SC GAMING, 08G-P4-5671-KR, 8GB GDDR5, ACX 3.0 & Black Edition (08G-P4-5671-KR) - Memory size: 8192MB - Memory type: GDDR5 - Memory interface: 256-bit - Base/ Boost Clock: 1607+ MHz / 1683+ MHz - Memory Clock Speed: 8008MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
14900000
An Phát
VGA EVGA Geforce GTX 1080Ti SC Gaming 11GB iCX (11G-P4-6393-KR)
EVGA GeForce GTX 1080 Ti SC Black Edition GAMING, 11GB GDDR5X, iCX Cooler & LED (11G-P4-6393) - Memory size: 11246MB - Memory type: GDDR5X - Memory interface: 352-bit - Base/ Boost Clock: 1556 MHz / 1670 MHz - Memory Clock Speed: 11016MHz - Connectors: DVI-D, HDMI, DisplayPortx3, Max Resolution: 7680x4320 @ 240Hz
25500000
An Phát
Chọn địa điểm