Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ nguồn máy tính Zalman

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
Nguồn 500W Zalman - 500LE
Fan 12 cm ( 20+4)pin -(4+4)-pin +12V CPU x 1 - 6x SATA - 3x 4-PIN Peripheral - 1x Floppy - 1x 6pin PCI-E - 1x 6+2pin PCI-E
780000
Laptop Gia Huy
Nguồn 500W Zalman - 500LX
Fan 12 cm ( 20+4)pin -(4+4)-pin +12V CPU x 1 - 6x SATA - 4x 4-PIN Peripheral - 1x Floppy - 1x 6pin PCI-E - 1x 6+2pin PCI-E
950000
Laptop Gia Huy
Nguồn 600W Zalman - 600LX
Fan 12 cm ( 20+4)pin -(4+4)-pin +12V CPU x 1 - 8x SATA 5x 4-PIN Peripheral - 1x Floppy -4x 6+2pin PCI-E
1150000
Laptop Gia Huy
Nguồn 400W Zalman - 400LE
Fan 12 cm ( 20+4)pin -(4+4)-pin +12V CPU x 1 - 4x SATA - 3x 4-PIN Peripheral - 1x Floppy - 2x 6pin PCI-E
650000
Laptop Gia Huy
Chọn địa điểm