Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ nguồn máy tính IBM

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
IBM 900W Power Supply, For X3650 M4 BD, Part: 00AL077
Cắm cho máy: IBM X3650 M4 BD Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
6400000
AT Computer
IBM 460W Power Supply, For IBM X3300 M4, Part: 94Y7676
Cắm cho máy: IBM X3300 M4 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4200000
AT Computer
IBM 500W Power Supply Hot plug, For X3550M4, X3630M4, X3650M4, X3300M4, Part: 94Y8104
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
2800000
AT Computer
IBM 900W Power Supply Hot plug, For X3550M4, X3630M4, X3650M4, X3300M4, Part: 94Y8072
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
3200000
AT Computer
IBM 550W Power Supply, For IBM X3300 M4, Part: 00W2309, 94Y7677
Cắm cho máy: IBM X3300 M4 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4800000
AT Computer
IBM 675W Power Supply, For IBM X3690 X5, X3850 X5, X3950 X5, Part: 60Y0310
Cắm cho máy: IBM System X3690 X5, X3850 X5, X3950 X5 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4600000
AT Computer
IBM 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply, For X3500 M5, Part: 00AL533
Cắm cho máy: IBM X3500 M5 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
3800000
AT Computer
IBM 750W Power Supply, For IBM X3300 M4, Part: 00W2310, 94Y7678
Cắm cho máy: IBM X3300 M4 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
5200000
AT Computer
IBM 670W Redundant Power Supply - For x236
Energy management Nominal power 670 W AC input voltage 100 - 240 V AC input frequency 50 - 60 Hz Special features Form factor Plug-in
3850000
THT-Solutions - Khu TT Thanh Xuân
IBM 1500W High Efficiency Platinum AC Power Supply, For X3500 M5, Part: 00MW035
Cắm cho máy: IBM X3500 M5 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
5900000
AT Computer
IBM 351W Power Supply Hot plug, For X3620 M3, X3630 M34, Part: 49Y4661, 49Y4663
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4200000
AT Computer
IBM 900W High Efficiency Platinum AC Power Supply, For X3500 M5, Part: 00AL536
Cắm cho máy: IBM X3500 M5 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4900000
AT Computer
Chọn địa điểm