Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ nguồn máy tính IBM

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
IBM 900W Power Supply, For X3650 M4 BD, Part: 00AL077
Cắm cho máy: IBM X3650 M4 BD Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
6400000
AT Computer
IBM 670W Power Supply non plug, For X3400, Part: 24R2719, 24R2720
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
3500000
AT Computer
IBM 460W Power Supply, For IBM X3300 M4, Part: 94Y7676
Cắm cho máy: IBM X3300 M4 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4200000
AT Computer
IBM 500W Power Supply Hot plug, For X3550M4, X3630M4, X3650M4, X3300M4, Part: 94Y8104
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
2800000
AT Computer
IBM Redundant Power and Cooling Option for X3400, X3500. P/N: 39Y8487
- Tình trạng: Mới 100%
1470000
AT Computer
IBM 550W Power Supply, For IBM X3300 M4, Part: 00W2309, 94Y7677
Cắm cho máy: IBM X3300 M4 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4800000
AT Computer
IBM 675W Power Supply, For IBM X3690 X5, X3850 X5, X3950 X5, Part: 60Y0310
Cắm cho máy: IBM System X3690 X5, X3850 X5, X3950 X5 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
4600000
AT Computer
IBM 270W Power Supply, For IBM X340, X350, Part: 37L0311, AA21180
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
3300000
AT Computer
IBM 250W Power Supply, For IBM X230, X240, X250, Part: 33L3760, 36L8819
Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
2400000
AT Computer
IBM 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply, For X3500 M5, Part: 00AL533
Cắm cho máy: IBM X3500 M5 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
3800000
AT Computer
IBM 750W Power Supply, For IBM X3300 M4, Part: 00W2310, 94Y7678
Cắm cho máy: IBM X3300 M4 Tình trạng: Mới Hãng sản xuất: IBM
5200000
AT Computer
Chọn địa điểm