Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bộ nguồn máy tính Ares

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
ARES AR615
ARES AR615 Công nghệ Line Interactive, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn . 1500VA/1200W, Hệ số công suất 0.8, 165-280V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), chế độ tiết kiệm điện khi không tải, Cho phép tắt/mở thiết bị thông qua phần mềm cài đặt trên máy tính.
5268000
TH Nha trang
ARES AR265U 650VA 390W
Ares AR265U 650VA 390W, Chíp xử lý thông minh, đồng pha với điện lưới lúc chuyển mạch
1090000
TH Nha trang
ARES AR265i
ARES AR265i Off-line cải tiến cho ra dòng điện dạng sóng sine mô phỏng. 650VA/390W, 162-295V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), có thể lưu điện được 20 phút.
1050000
TH Nha trang
ARES AR10D
ARES AR10D Bộ lưu điện cửa cuốn, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn, không gây hại motor. 1000W, Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote). Chế độ tiết kiệm điện 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng.
6840000
TH Nha trang
ARES AR630
ARES AR630, Công nghệ Line Interactive, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn . 3000VA/2400W, Hệ số công suất 0.8, 165-280V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), chế độ tiết kiệm điện khi không tải, Cho phép tắt/mở thiết bị thông qua phần mềm cài đặt trên máy tính.
7980000
TH Nha trang
ARES AR620
ARES AR620 Công nghệ Line Interactive, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn . 2000VA/1600W, Hệ số công suất 0.8, 165-280V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), chế độ tiết kiệm điện khi không tải, Cho phép tắt/mở thiết bị thông qua phần mềm cài đặt trên máy tính.
5748000
TH Nha trang
ARES AR610
ARES AR610, Công nghệ Line Interactive, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn . 1000VA/800W, Hệ số công suất 0.8, 165-280V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), chế độ tiết kiệm điện khi không tải, Cho phép tắt/mở thiết bị thông qua phần mềm cài đặt trên máy tính.
4140000
TH Nha trang
ARES AR265U Off-line
ARES AR265U Off-line cải tiến cho ra dòng điện dạng sóng sine mô phỏng. 650VA/390W, 162-295V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), có thể lưu điện được 20 phút. Cổng USB giao tiếp với phần mềm quản lý thông minh cho phép quản lý, cảnh báo về nguồn điện và thiết lập thời gian để tắt máy an toàn.
1254000
TH Nha trang
ARES AR2120 1200VA
ARES AR2120 Off-line cải tiến cho ra dòng điện dạng sóng sine mô phỏng. 1200VA/720W, 162-295V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), có thể lưu điện 2 PCs được 20 phút.
2388000
TH Nha trang
ARES AR2200 Off-line
ARES AR2200 Off-line cải tiến cho ra dòng điện dạng sóng sine mô phỏng. 2000VA/1200W, 162-295V input, tự động điều chỉnh điện áp (AVR), có thể lưu điện 4 PCs được 20 phút. Phần mềm quản lý thông minh thông qua cổng USB cho phép người dùng quản lý nguồn điện và thiết lập thời gian tắt máy an toàn, dùng được cho thang máy.
3840000
TH Nha trang
ARES AR7D
ARES AR7D Bộ lưu điện cửa cuốn, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn, không gây hại motor. 700W, Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote). Chế độ tiết kiệm điện 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng.
4752000
TH Nha trang
ARES AR6D
ARES AR6D Bộ lưu điện cửa cuốn, cho ra dòng điện dạng sóng sine chuẩn, không gây hại motor. 600W, Thời gian chờ: Trên 30 ngày (sử dụng remote). Chế độ tiết kiệm điện 10 phút tự tắt, không tiêu hao điện năng.
3840000
TH Nha trang
Chọn địa điểm