Site may be shown incorrectly because Javascript is disabled in your web browser. Please turn on Javascript.
Vị trí của bạn: Toàn quốc
Vị trí của bạn Toàn quốc
Chúng tôi lọc các cửa hàng, sản phẩm, và phương thức giao hàng tối ưu cho vị trí bạn chọn

Bo mạch chủ Sony

Bộ lọc
-
Thương hiệu
Services
MainBoard Sony Vaio SVE15, MBX 266, VGA share
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA Intel HD Graphics, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
3200000
AT Computer
MainBoard Sony Vaio NW, MBX218, VGA share
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA Intel HD Graphics, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
1500000
AT Computer
Motherboard Sony VPCEL, MBX252
Khuyến mãi : MIẾN PHÍ THAY THẾ TẠI THẾ GIỚI SỐ TLD
3150000
TLD Digital - 300 Thái Hà
MainBoard Sony Vaio EA, MBX223, M960, VGA share
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA Intel HD Graphics, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
1300000
AT Computer
MainBoard Sony Vaio S1, MBX 216, VGA rời
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA NVIDIA GeForce ULP Tegra 2 , Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
1800000
AT Computer
Main Laptop Sony SVT13 MBX 265
Khuyến mãi : Miến phí thay thế tại thế giới số TLD
5150000
TLD Digital - 300 Thái Hà
MainBoard Sony Vaio SVE14, MBX 270, VGA rời
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA AMD Radeon HD 7570M/7670M, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
2600000
AT Computer
Motherboard sony VPCF 121 MBX 215
Khuyến mãi : MIẾN PHÍ THAY THẾ TẠI THẾ GIỚI SỐ TLD
5250000
TLD Digital - 300 Thái Hà
MainBoard Sony Vaio NS, MBX202, VGA share
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA Intel HD Graphics, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
1300000
AT Computer
MainBoard Sony Vaio Z2, MBX 236, VGA share
- Thông số : Intel core i5, i7, VGA Intel HD 4000, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
2400000
AT Computer
MainBoard Sony Vaio SVE14, MBX273, VGA rời
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA rời , Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
3000000
AT Computer
MainBoard Sony Vaio SVE14, MBX 268, VGA share
- Thông số : Intel core i3, i5, i7, VGA Intel HD Graphics, Support DDR3 - Tình Trạng : Mới
3000000
AT Computer
Chọn địa điểm